EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:380:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 380, 27. oktober 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 380

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

64. årgang
27. oktober 2021


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/1880 af 26. oktober 2021 om berigtigelse af den polske udgave af gennemførelsesforordning (EU) 2019/317 om oprettelse af en præstations- og afgiftsordning for det fælles europæiske luftrum ( 1 )

1

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2021/1881 af 26. oktober 2021 om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af imidacloprid i eller på visse produkter ( 1 )

5

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2021/1882 af 25. oktober 2021 om fastsættelse af de finansielle bidrag, som parterne skal betale til Den Europæiske Udviklingsfond for at finansiere fonden, hvad angår tredje tranche for 2021

20

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/876 af 20. maj 2019 om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår gearingsgrad, net stable funding ratio, krav til kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver, modpartskreditrisiko, markedsrisiko, eksponeringer mod centrale modparter, eksponeringer mod kollektive investeringsordninger, store eksponeringer og indberetnings- og oplysningskrav, og forordning (EU) nr. 648/2012 ( EUT L 65 af 25.2.2021 )

23

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top