EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:355:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 355, 7. oktober 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 355

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

64. årgang
7. oktober 2021


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/1762 af 30. september 2021 om godkendelse af en væsentlig ændring af varespecifikationen for en betegnelse, der er opført i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser »Σητεία Λασιθίου Κρήτης« (Sitia Lasithiou Kritis) (BOB)

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/1763 af 6. oktober 2021 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2020/600 for så vidt angår fravigelse af gennemførelsesforordning (EU) 2016/1150 med henblik på håndtering af den krise, der er forårsaget af covid-19-pandemien i vinsektoren

3

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2021/1764 af 5. oktober 2021 om associering af de oversøiske lande og territorier med Den Europæiske Union, herunder forbindelser mellem Den Europæiske Union på den ene side og Grønland og Kongeriget Danmark på den anden side (afgørelse om oversøisk associering, herunder Grønland)

6

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2021/1765 af 5. oktober 2021 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne for perioden 2021-2026 i Specialudvalget om Fiskeri, der er nedsat ved handels- og samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab på den ene side og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland på den anden side

135

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/947 af 9. juni 2021 om oprettelse af instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde — et globalt Europa, og om ændring og ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 466/2014/EU og ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1601 og Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 480/2009 ( EUT L 209 af 14.6.2021 )

142

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top