EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:339:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 339, 24. september 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 339

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

64. årgang
24. september 2021


Indhold

 

I   Lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/1701 af 21. september 2021 om ændring af forordning (EU) 2020/2222 med henblik på at forlænge gyldighedsperioden for sikkerhedscertifikater og licenser til jernbanevirksomheder, der anvender den faste forbindelse under Den Engelske Kanal ( 1 )

1

 

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/1702 af 12. juli 2021 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/523 om fastsættelse af yderligere elementer og nærmere bestemmelser for InvestEU-resultattavlen

4

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/1703 af 13. juli 2021 om ændring af delegeret forordning (EU) 2020/692 for så vidt angår dyresundhedsmæssige krav vedrørende indførsel til Unionen af animalske produkter, der er indeholdt i sammensatte produkter ( 1 )

29

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/1704 af 14. juli 2021 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2152 for så vidt angår præcisering af, hvilke statistiske oplysninger der skal indberettes af skatte- og toldmyndighederne, og om ændring af bilag V og VI hertil ( 1 )

33

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/1705 af 14. juli 2021 om ændring af delegeret forordning (EU) 2020/692 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår regler vedrørende indførsel til Unionen og flytning og håndtering efter indførsel af sendinger af visse dyr, visse typer avlsmateriale og visse animalske produkter ( 1 )

40

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/1706 af 14. juli 2021 om ændring og berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2020/688 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår dyresundhedsmæssige krav vedrørende flytning inden for Unionen af landdyr og rugeæg ( 1 )

56

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/1707 af 22. september 2021 om ændring af forordning (EF) nr. 1484/95 for så vidt angår fastsættelse af repræsentative priser for fjerkrækød og æg samt ægalbumin

62

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/1708 af 23. september 2021 om tillæg til fiskekvoterne for 2021 af visse mængder, der blev tilbageholdt i 2020 i medfør af artikel 4, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 847/96

65

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/1709 af 23. september 2021 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2019/627 for så vidt angår ensartede praktiske ordninger for gennemførelse af offentlig kontrol af animalske produkter ( 1 )

84

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2021/1710 af 21. september 2021 om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Specialudvalget vedrørende Koordinering af Sociale Sikringsordninger, som er nedsat ved handels- og samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab på den ene side og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland på den anden side, for så vidt angår vedtagelsen af en afgørelse om ændring af bilagene til protokollen om koordinering af sociale sikringsordninger

89

 

*

Kommissionens afgørelse (EU) 2021/1711 af 23. september 2021 om udnævnelse af medlemmer af det panel, der bistår Kommissionen i udvælgelsen af kandidater til at varetage hvervet som medlemmer af internationale investeringsdomstole og -retter

123

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top