EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:272:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 272, 30. juli 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 272

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

64. årgang
30. juli 2021


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2021/1241 af 29. juli 2021 om gennemførelse af artikel 21, stk. 2, i forordning (EU) 2016/44 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Libyen og om ophævelse af forordning (EU) nr. 204/2011

1

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2021/1242 af 29. juli 2021 om gennemførelse af forordning (EU) nr. 267/2012 om restriktive foranstaltninger over for Iran

4

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/1243 af 19. april 2021 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2144 for så vidt angår fastsættelse af detaljerede regler for mulighed for eftermontering af alkolåse i motorkøretøjer og om ændring af bilag II til nævnte forordning ( 1 )

11

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/1244 af 20. maj 2021 om ændring af bilag X til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/858 for så vidt angår standardiseret adgang til informationer fra køretøjets egendiagnosesystem og reparations- og vedligeholdelsesinformationer samt krav og procedurer for adgang til køretøjssikkerhedsoplysninger

16

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2021/1245 af 23. juli 2021 om godkendelse af ændringer af produktspecifikationen for en beskyttet oprindelsesbetegnelse eller en beskyttet geografisk betegnelse (»Coteaux du Pont du Gard« (BGB))

29

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/1246 af 28. juli 2021 om ændring af forordning (EF) nr. 1484/95 for så vidt angår fastsættelse af repræsentative priser for fjerkrækød og æg samt ægalbumin

30

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2021/1247 af 29. juli 2021 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af mandestrobin i druer og jordbær ( 1 )

33

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/1248 af 29. juli 2021 for så vidt angår foranstaltninger vedrørende god distributionspraksis for veterinærlægemidler i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/6 ( 1 )

46

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2021/1249 af 26. juli 2021 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg til en ændring af protokol 31 om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder, der er knyttet som bilag til EØS-aftalen (Budgetpost 07 20 03 01 — Socialsikring) ( 1 )

67

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2021/1250 af 26. juli 2021 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg til en ændring af protokol 31 om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder, der er knyttet som bilag til EØS-aftalen (Den Europæiske Forsvarsfond) ( 1 )

69

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2021/1251 af 29. juli 2021 om ændring af afgørelse (FUSP) 2015/1333 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Libyen

71

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2021/1252 af 29. juli 2021 om ændring af afgørelse 2010/413/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Iran

73

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top