EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:269:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 269, 28. juli 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 269

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

64. årgang
28. juli 2021


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/1223 af 27. juli 2021 om specificering af de tekniske aspekter for datasættet, fastlæggelse af de tekniske formater for indberetning af oplysninger og fastlæggelse af de nærmere ordninger for og indholdet af kvalitetsrapporterne om gennemførelse af en stikprøveundersøgelse på området brug af informations- og kommunikationsteknologi for referenceåret 2022 i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1700 ( 1 )

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/1224 af 27. juli 2021 om de nærmere bestemmelser og betingelser for driften af den webtjeneste og de databeskyttelses- og sikkerhedsregler der gælder for den webtjeneste, samt foranstaltninger til udvikling og teknisk gennemførelse af den webtjeneste, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2226, og om ophævelse af Kommissionens gennemførelsesafgørelse C(2019) 1230

46

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/1225 af 27. juli 2021 om fastsættelse af ordningerne for dataudvekslingerne i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2152 og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1197 for så vidt angår medlemsstaten for eksport uden for Unionen og forpligtelser for indberettende enheder ( 1 )

58

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens delegerede direktiv (EU) 2021/1226 af 21. december 2020 om ændring med henblik på tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/49/EF for så vidt angår fælles støjvurderingsmetoder ( 1 )

65

 

 

AFGØRELSER

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/1227 af 27. juli 2021 om ændring af anerkendelsen af DNV GL AS i overensstemmelse med artikel 16 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 391/2009

143

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top