EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:218:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 218, 18. juni 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 218

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

64. årgang
18. juni 2021


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

AFGØRELSER

 

*

Kommissionens afgørelse (EU) 2021/986 af 29. april 2021 om godkendelse af Det Europæiske Atomenergifællesskabs Forsyningsagenturs afgørelse om vedtagelse af agenturets nye reglement om de nærmere regler vedrørende sammenholdelse af udbud af og efterspørgsel efter malme, udgangsmaterialer og specielle fissile materialer (meddelt under nummer C(2021) 2893)

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/987 af 16. juni 2021 om udelukkelse fra EU-finansiering af visse udgifter, som Det Forenede Kongerige har afholdt inden for rammerne af Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) (meddelt under nummer C(2021) 4114)

3

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/988 af 16. juni 2021 om udelukkelse fra EU-finansiering af visse udgifter, som medlemsstaterne har afholdt inden for rammerne af Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) (meddelt under nummer C(2021) 4118)

9

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/989 af 17. juni 2021 om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641 om hasteforanstaltninger over for udbrud af højpatogen aviær influenza i visse medlemsstater (meddelt under nummer C(2021) 4257)  ( 1 )

41

 

 

FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER

 

*

Afgørelse truffet af Det Europæiske Atomenergifællesskabs Forsyningsagentur om vedtagelse af agenturets reglement om de nærmere regler vedrørende sammenholdelse af udbud af og efterspørgsel efter malme, udgangsmaterialer og specielle fissile materialer, og om ophævelse af Det Europæiske Atomenergifællesskabs Forsyningsagenturs reglement af 5. maj 1960, som ændret ved forordning af 15. juli 1975

56

 

*

Reglement for Det Europæiske Atomenergifællesskabs Forsyningsagentur om de nærmere regler vedrørende sammenholdelse af udbud af og efterspørgsel efter malme, udgangsmaterialer og specielle fissile materialer

58

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top