EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:214:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 214, 17. juni 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 214

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

64. årgang
17. juni 2021


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/965 af 9. juni 2021 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2020/194 for så vidt angår udveksling af regnskaber hos afgiftspligtige personer eller deres formidlere og udpegelse af kompetente myndigheder med ansvar for koordinering af administrative undersøgelser

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/966 af 11. juni 2021 de fra reglerne om præferenceoprindelse i delegeret forordning (EU) 2015/2446 hvad angår tilberedte eller konserverede tunfileter, tilberedte eller konserverede makrelfileter og tilberedte eller konserverede fileter af fregattun eller fregatmakrel

34

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/967 af 16. juni 2021 om forlængelse af godkendelsen af manganchelat af hydroxyanalog af methionin som fodertilsætningsstof til alle dyrearter og om ophævelse af forordning (EU) nr. 350/2010 ( 1 )

41

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/968 af 16. juni 2021 om forlængelse af godkendelsen af zinkchelat af hydroxyanalog af methionin som tilsætningsstof til foder til alle dyrearter og om ophævelse af forordning (EU) nr. 335/2010 ( 1 )

45

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/969 af 16. juni 2021 om godkendelse af L-threonin produceret af Escherichia coli CGMCC 13325 som fodertilsætningsstof til alle dyrearter ( 1 )

49

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/970 af 16. juni 2021 om at gøre importen af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af jern eller stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina til genstand for registrering

53

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens gennemførelsesdirektiv (EU) 2021/971 af 16. juni 2021 om ændring af bilag I til Rådets direktiv 66/401/EØF om handel med frø af foderplanter, bilag I til Rådets direktiv 66/402/EØF om handel med sædekorn, bilag I til Rådets direktiv 2002/54/EF om handel med bederoefrø, bilag I til Rådets direktiv 2002/55/EF om handel med grøntsagsfrø og bilag I til Rådets direktiv 2002/57/EF om handel med frø af olie- og spindplanter for så vidt angår anvendelse af biokemiske og molekylære teknikker

62

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2021/972 af 14. juni 2021 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Verdenshandelsorganisationens Almindelige Råd til Den Europæiske Unions anmodning om en forlængelse af WTO-fritagelsen, der indrømmer autonome handelspræferencer til Vestbalkan

66

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EU) 2021/850 af 26. maj 2021 om ændring og berigtigelse af bilag II og om ændring af bilag III, IV og VI til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter ( EUT L 188 af 28.5.2021 )

68

 

*

Berigtigelse til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/217 af 4. oktober 2019 om ændring, med henblik på tilpasning til den tekniske og videnskabelige udvikling, af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om berigtigelse af nævnte forordning ( EUT L 44 af 18.2.2020 )

72

 

*

Berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/810 af 20. maj 2021 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2021/2021/808 for så vidt angår overgangsbestemmelser for visse stoffer, der er opført i bilag II til beslutning 2002/657/EF ( EUT L 180 af 21.5.2021 )

73

 

*

Berigtigelse til endelig vedtagelse (EU, Euratom) 2019/1809 af Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 2 for regnskabsåret 2019 ( EUT L 284 af 5.11.2019 )

74

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top