EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:209:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 209, 14. juni 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 209

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

64. årgang
14. juni 2021


Indhold

 

I   Lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/947 af 9. juni 2021 om oprettelse af instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde – et globalt Europa, og om ændring og ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 466/2014/EU og ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1601 og Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 480/2009 ( 1 )

1

 

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (Euratom) 2021/948 af 27. maj 2021 om oprettelse af et europæisk instrument for internationalt samarbejde om nuklear sikkerhed, der supplerer instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde — et globalt Europa, på grundlag af traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab og om ophævelse af forordning (Euratom) nr. 237/2014

79

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/949 af 7. juni 2021 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (»Balatoni hal« (BGB))

91

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/950 af 7. juni 2021 om godkendelse af EU-ændringer af produktspecifikationen for en beskyttet oprindelsesbetegnelse eller en beskyttet geografisk betegnelse (»Recaș« (BOB))

92

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/951 af 11. juni 2021 om fastlæggelse af en tilpasningssats for direkte betalinger som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår kalenderåret 2021

93

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/952 af 11. juni 2021 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2021/605 om særlige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest ( 1 )

95

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top