EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:194:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 194, 2. juni 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 194

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

64. årgang
2. juni 2021


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/880 af 5. marts 2021 om ændring af delegeret forordning (EU) 2020/686 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår krav vedrørende sporbarhed, dyresundhed og certificering i forbindelse med flytning inden for Unionen af avlsmateriale af visse opdrættede landdyr ( 1 )

1

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/881 af 23. marts 2021 om ændring af delegeret forordning (EU) 2020/689 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår regler om overvågning, udryddelsesprogrammer og status som sygdomsfri for visse listeopførte og nye sygdomme ( 1 )

10

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/882 af 1. juni 2021 om tilladelse til markedsføring af tørrede larver af Tenebrio molitor som en ny fødevare i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 ( 1 )

16

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/883 af 1. juni 2021 om ændring af forordning (EF) nr. 474/2006 for så vidt angår listen over luftfartsselskaber, der er omfattet af driftsforbud eller driftsmæssige begrænsninger i Unionen ( 1 )

22

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens delegerede direktiv (EU) 2021/884 af 8. marts 2021 om ændring, med henblik på tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling, af bilag IV til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår gyldighedsperioden for en undtagelse for brugen af kviksølv i elektriske roterende connectorer i systemer til intravaskulær ultralydbilleddannelse ( 1 )

37

 

 

AFGØRELSER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2021/885 af 20. maj 2021 om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Grækenland og Frankrig i forbindelse med naturkatastrofer og til Albanien, Belgien, Estland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Montenegro, Portugal, Rumænien, Serbien, Spanien, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig i forbindelse med en folkesundhedskrise

40

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2021/886 af 20. maj 2021 om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen på baggrund af en ansøgning fra Estland — EGF/2020/002 EE/Estonia Tourism

43

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top