EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:186:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 186, 27. maj 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 186

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

64. årgang
27. maj 2021


Indhold

 

I   Lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/840 af 20. maj 2021 om et handlingsprogram for udveksling, bistand og uddannelse med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri for perioden 2021-2027 (»Pericles IV-programmet«) og om ophævelse af forordning (EU) nr. 331/2014

1

 

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/841 af 19. februar 2021 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 640/2014 for så vidt angår reglerne om manglende overholdelse i forbindelse med ordningen for identifikation og registrering af kvæg, får og geder og reglerne for beregning af de administrative sanktioner for anmeldte dyr i forbindelse med støtteordninger for dyr eller dyrerelaterede støtteforanstaltninger

12

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/842 af 26. maj 2021 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 307/2012 for så vidt angår krav vedrørende åbenhed og fortrolighed i forbindelse med EU's risikovurdering af stoffer, der er under overvågning ( 1 )

16

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/843 af 26. maj 2021 om fornyelse af godkendelsen af aktivstoffet cyazofamid, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ( 1 )

20

 

 

AFGØRELSER

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/844 af 26. maj 2021 om afslutning af antisubsidieproceduren vedrørende importen af visse varmvalsede flade produkter af jern og ulegeret stål eller andre former for legeret stål med oprindelse i Tyrkiet

26

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/845 af 26. maj 2021 om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1202 for så vidt angår bestemmelse af den spontane antændelighed for støvaflejringer

28

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/238 af 8. februar 2019 om ændring af forordning (EU) nr. 37/2010 med henblik på klassifikation af stoffet ovotransferrin med hensyn til maksimalgrænseværdien for restkoncentrationer heraf ( EUT L 39 af 11.2.2019 )

32

 

*

Berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/810 af 20. maj 2021 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2021/2021/808 for så vidt angår overgangsbestemmelser for visse stoffer, der er opført i bilag II til beslutning 2002/657/EF ( EUT L 180 af 21.5.2021 )

33

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top