EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:158:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 158, 6. maj 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 158

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

64. årgang
6. maj 2021


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/731 af 26. januar 2021 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår procedureregler for sanktioner, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed pålægger tredjelandes centrale modparter eller tilknyttede tredjeparter ( 1 )

1

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/732 af 26. januar 2021 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 667/2014 for så vidt angår indholdet af det dossier, som efterforskningsembedsmanden skal forelægge Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed, retten til at blive hørt i forbindelse med midlertidige afgørelser og deponering af bøder og tvangsbøder ( 1 )

8

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/733 af 5. maj 2021 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 887/2011 og gennemførelsesforordning (EU) 2017/961 for så vidt angår navnet på indehaveren af godkendelsen af Enterococcus faecium CECT 4515 som tilsætningsstof til foder og om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2020/1395 for så vidt angår navnet på indehaveren af godkendelsen af Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 som tilsætningsstof til foder ( 1 )

11

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/734 af 5. maj 2021 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2021/521 om særlige regler for ordningen, hvorefter udførslen af visse varer gøres betinget af fremlæggelse af en udførselstilladelse

13

 

 

AFGØRELSER

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/735 af 4. maj 2021 om forlængelse af den foranstaltning, som det irske ministerium for landbrug, fødevarer og maritime spørgsmål har truffet med henblik på tilladelse til tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af det biocidholdige produkt Biobor JF i overensstemmelse med artikel 55, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 (meddelt under nummer C(2021) 3026)

15

 

 

FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER

 

*

Bestyrelsens afgørelse nr. 5/2020 af 21. oktober 2020 om interne regler for begrænsninger af visse af registreredes rettigheder i forbindelse med behandlingen af personoplysninger inden for rammerne af de aktiviteter, der udføres af Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur

17

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top