EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:129:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 129, 15. april 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 129

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

64. årgang
15. april 2021


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/605 af 7. april 2021 om særlige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest ( 1 )

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/606 af 14. april 2021 om ændring af bilag I, IV-XIII og XVI til gennemførelsesforordning (EU) 2021/405 for så vidt angår oplysningerne om Hviderusland, Det Forenede Kongerige og kronbesiddelserne Guernsey, Isle of Man og Jersey på listerne over tredjelande eller regioner heri, hvorfra det er tilladt at indføre visse dyr og varer til konsum til Unionen ( 1 )

65

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/607 af 14. april 2021 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af citronsyre med oprindelse i Folkerepublikken Kina udvidet til også at omfatte importen af citronsyre afsendt fra Malaysia, uanset om varen er angivet med oprindelse i Malaysia eller ej, efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036

73

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/608 af 14. april 2021 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 om midlertidig forøgelse af den offentlige kontrol og beredskabsforanstaltninger, der regulerer indførsel til Unionen af visse varer fra visse tredjelande, til gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 og (EF) nr. 178/2002 ( 1 )

119

 

 

AFGØRELSER

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/609 af 14. april 2021 om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/439 for så vidt angår harmoniserede standarder for pakkematerialer til terminalsteriliseret medicinsk udstyr og sterilisation af medicinsk udstyr

150

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/610 af 14. april 2021 om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/437 for så vidt angår harmoniserede standarder for redningskøretøjer og tilhørende udstyr, anæstesi- og respirationsudstyr, biologisk vurdering af medicinsk udstyr, pakkematerialer til terminalsteriliseret medicinsk udstyr, sterilisation af medicinsk udstyr, klinisk afprøvning af medicinsk udstyr til mennesker, ikke-aktive kirurgiske implantater, medicinsk udstyr baseret på væv og vævsderivater af animalsk oprindelse, elektroakustik og elektromedicinsk udstyr

153

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/611 af 14. april 2021 om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/438 for så vidt angår harmoniserede standarder for biologisk evaluering af medicinsk udstyr, pakkematerialer til terminalsteriliseret medicinsk udstyr, sterilisation af sundhedsplejeprodukter og klinisk afprøvning af medicinsk udstyr til mennesker

158

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Rådets forordning (EU) nr. 509/2012 af 15. juni 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 36/2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien ( EUT L 156 af 16.6.2012 )

161

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top