EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:106:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 106, 26. marts 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 106

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

64. årgang
26. marts 2021


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2021/524 af 22. marts 2021 om undertegnelse på Unionens vegne af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Den Islamiske Republik Pakistan i henhold til artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) 1994 vedrørende ændring af indrømmelser for alle de toldkontingenter, der er omfattet af EU-liste CLXXV, som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union

1

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/525 af 19. oktober 2020 om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter ( 1 )

3

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/526 af 23. oktober 2020 om berigtigelse af den tjekkiske udgave af delegeret forordning (EU) 2015/35 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) ( 1 )

29

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/527 af 15. december 2020 om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/565 for så vidt angår grænserne for ugentlig positionsrapportering ( 1 )

30

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/528 af 16. december 2020 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129 for så vidt angår mindstekravene til oplysninger i det dokument, der skal offentliggøres med henblik på en prospektfritagelse, i forbindelse med en overtagelsestransaktion gennem et ombytningstilbud, en fusion eller spaltning ( 1 )

32

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/529 af 18. december 2020 om reguleringsmæssige tekniske standarder, der ændrer delegeret forordning (EU) 2017/583 for så vidt angår justering af likviditetstærskler og handelspercentiler, der anvendes til at bestemme den størrelse, der er specifik for instrumentet, og som finder anvendelse på visse andre instrumenter end aktieinstrumenter ( 1 )

47

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/530 af 22. marts 2021 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

49

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/531 af 22. marts 2021 om tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur

52

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/532 af 22. marts 2021 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

55

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/533 af 24. marts 2021 om ændring af forordning (EF) nr. 1484/95 for så vidt angår fastsættelse af repræsentative priser for fjerkrækød og æg samt ægalbumin

58

 

 

AFGØRELSER

 

*

Kommissionens afgørelse (EU) 2021/534 af 24. marts 2021 om fastsættelse i henhold til artikel 39, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/33/EU af, hvorvidt en foranstaltning truffet af Tyskland om at forbyde markedsføring af en elevatormodel fremstillet af Orona, er begrundet eller ej (meddelt under nummer C(2021) 1863)  ( 1 )

60

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/453 af 15. marts 2021 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår de specifikke indberetningskrav for markedsrisiko ( EUT L 89 af 16.3.2021 )

71

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top