EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:058:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 058, 19. februar 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 58

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

64. årgang
19. februar 2021


Indhold

 

I   Lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/250 af 16. februar 2021 om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 95/93 for så vidt angår midlertidig lempelse af reglerne om slotudnyttelse i Unionens lufthavne som følge af covid-19-krisen ( 1 )

1

 

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (FUSP) 2021/251 af 18. februar 2021 om ændring af forordning (EF) nr. 314/2004 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Zimbabwe

9

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/252 af 29. januar 2021 om nedsættelse af den portugisiske fiskekvote for ansjos på baggrund af overfiskning i det foregående år

12

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/253 af 17. februar 2021 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 314/2004 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Zimbabwe

15

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/254 af 18. februar 2021 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2020/761 og (EU) 2020/1988 og forordning (EF) nr. 218/2007 og (EF) nr. 1518/2007 for så vidt angår import af produkter med oprindelse i Det Forenede Kongerige og om udelukkelse af disse produkter fra toldkontingenter med uafsluttede kontingentperioder

17

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/255 af 18. februar 2021 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998 om detaljerede foranstaltninger til gennemførelse af de fælles grundlæggende normer for luftfartssikkerhed ( 1 )

23

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/256 af 18. februar 2021 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår oplysningerne vedrørende Det Forenede Kongerige på listen over tredjelande, områder, zoner og segmenter, hvorfra visse fjerkræprodukter kan importeres til og sendes i transit gennem Unionen, i forbindelse med højpatogen aviær influenza ( 1 )

36

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2021/257 af 18. februar 2021 til støtte for Oslohandlingsplanen om gennemførelsen af 1997-konventionen om forbud mod brug, oplagring, produktion og overførsel af personelminer samt om deres destruktion

41

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2021/258 af 18. februar 2021 om ændring af afgørelse 2011/101/FUSP om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Zimbabwe

51

 

*

Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2021/259 af 10. februar 2021 om gennemførelsesbestemmelser om industrisikkerhed for så vidt angår klassificerede tilskud

55

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top