EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:046:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 046, 10. februar 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 46

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

64. årgang
10. februar 2021


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/152 af 3. februar 2021 om beskyttelse i henhold til artikel 99 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af betegnelsen »Ponikve« (BOB)

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/153 af 3. februar 2021 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (»Λούντζα Πιτσιλιάς« (Lountza Pitsilias) (BGB))

3

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/154 af 3. februar 2021 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser »Λουκάνικο Πιτσιλιάς« (Loukaniko Pitsilias) (BGB)

4

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2021/155 af 9. februar 2021 om ændring af bilag II, III og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af tetrachlormethan, chlorothalonil, chlorpropham, dimethoat, ethoprophos, fenamidon, methiocarb, omethoat, propiconazol og pymetrozin i eller på visse produkter ( 1 )

5

 

 

AFGØRELSER

 

*

Kommissionens afgørelse (EU) 2021/156 af 9. februar 2021 om fornyelse af mandatet for Den Europæiske Gruppe vedrørende Etik inden for Naturvidenskab og Ny Teknologi

34

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/157 af 9. februar 2021 om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1616 for så vidt angår industriventiler, svejseprocedurer, udstyr til kølesystemer og varmepumper, kanalrøgrørskedler, metalliske industrielle rørledninger, kobber og kobberlegeringer, LGP-udstyr og tilbehør og sikkerhedsanordninger til beskyttelse mod overtryk

40

 

 

FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER

 

*

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs forretningsorden — Januar 2021

47

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top