EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:029:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 029, 28. januar 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 29

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

64. årgang
28. januar 2021


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2021/77 af 27. januar 2021 om afvisning af visse andre sundhedsanprisninger af fødevarer end dem, der henviser til en reduceret risiko for sygdom og til børns udvikling og sundhed ( 1 )

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/78 af 27. januar 2021 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2020/600 om fravigelse af gennemførelsesforordning (EU) 2017/892, gennemførelsesforordning (EU) 2016/1150, gennemførelsesforordning (EU) nr. 615/2014, gennemførelsesforordning (EU) 2015/1368 og gennemførelsesforordning (EU) 2017/39 for så vidt angår foranstaltninger til afhjælpning af den krise, som covid-19-pandemien har forårsaget

5

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/79 af 27. januar 2021 om afvisning af at godkende aktivstoffet topramezon, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler ( 1 )

8

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/80 af 27. januar 2021 om afvisning af at godkende carbondioxid som basisstof, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler ( 1 )

10

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/81 af 27. januar 2021 om godkendelse af basisstoffet løgekstrakt (Allium cepa L.), jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ( 1 )

12

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/82 af 27. januar 2021 om tilladelse til markedsføring af 6'-sialyllactosenatriumsalt som en ny fødevare i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 ( 1 )

16

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/83 af 27. januar 2021 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2020/466 for så vidt angår specifikt bemyndigede fysiske personers gennemførelse af offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter og anvendelsesperioden for midlertidige foranstaltninger ( 1 )

23

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2021/84 af 25. januar 2021

25

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/85 af 27. januar 2021 om ækvivalens mellem kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 og de reguleringsmæssige rammer i Amerikas Forenede Stater for centrale modparter, der er meddelt tilladelse og underlagt tilsyn af USA's Securities and Exchange Commission ( 1 )

27

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1201 af 14. august 2020 om foranstaltninger mod indslæbning og spredning i Unionen af Xylella fastidiosa (Wells et al.) ( EUT L 269 af 17.8.2020 )

34

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top