EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:003:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 003, 7. januar 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 3

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

64. årgang
7. januar 2021


Indhold

 

I   Lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

AFGØRELSER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2021/8 af 23. december 2020 om bemyndigelse af Kommissionen til at stemme for en forhøjelse af Den Europæiske Investeringsfonds autoriserede kapital

1

 

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Meddelelse om ikrafttrædelsen af aftalen om civil luftfartssikkerhed mellem Den Europæiske Union og Folkerepublikken Kinas regering

3

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/9 af 6. januar 2021 om indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af visse varmvalsede flade produkter af jern og ulegeret stål eller andre former for legeret stål med oprindelse i Tyrkiet

4

 

 

RETSAKTER VEDTAGET AF ORGANER OPRETTET VED INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Afgørelse nr. 1/2019 truffet af Det Blandede Udvalg EU-Mexico af 16. oktober 2019 om ændringer af bilag III til afgørelse nr. 2/2000 truffet af Det Fælles Råd EF-Mexico om definition af begrebet produkter med oprindelsesstatus og metoder for administrativt samarbejde (Andorra og San Marino og visse produktspecifikke oprindelsesregler for kemikalier) [2021/10]

37

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1694 af 11. november 2020 om ændring af forordning (EU) nr. 168/2013, for så vidt angår særlige foranstaltninger for restkøretøjer i klasse L som følge af covid-19-pandemien ( EUT L 381 af 13.11.2020 )

41

 

*

Berigtigelse til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/2155 af 14. oktober 2020 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2010/31/EU gennem etablering af en frivillig fælles EU-ordning for vurdering af bygningers intelligensparathed ( EUT L 431 af 21.12.2020 )

42

 

*

Berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2156 af 14. oktober 2020 om fastsættelse af de tekniske betingelser for en effektiv gennemførelse af en frivillig fælles EU-ordning for vurdering af bygningers intelligensparathed ( EUT L 431 af 21.12.2020 )

43

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top