EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:435:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 435, 23. december 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 435

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

63. årgang
23. december 2020


Indhold

 

I   Lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

DIREKTIVER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2020/2184 af 16. december 2020 om kvaliteten af drikkevand (omarbejdning) ( 1 )

1

 

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2020/2185 af 18. december 2020 om undertegnelse på Unionens vegne af den frivillige partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Honduras om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet med træprodukter til Den Europæiske Union

63

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2020/2186 af 17. december 2020 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede Udvalg, der er nedsat ved aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab, for så vidt angår praktiske ordninger i forbindelse med udøvelsen af rettighederne for Unionens repræsentanter

65

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2020/2187 af 22. december 2020 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Regionale Styringsudvalg for transportfællesskabet til vedtagelsen af transportfællesskabets budget for 2021

73

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2020/2188 af 22. december 2020 om ændring af fælles aktion 2008/851/FUSP om Den Europæiske Unions militæroperation med henblik på at bidrage til at afskrække fra, forebygge og bekæmpe piratvirksomhed og væbnede røverier ud for Somalias kyster

74

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1672 af 23. oktober 2018 om kontrol med likvide midler, der føres ind i eller ud af Unionen, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1889/2005 ( EUT L 284 af 12.11.2018 )

79

 

*

Berigtigelse til Rådets afgørelse (FUSP) 2020/1312 af 21. september 2020 om ændring af afgørelse 2013/798/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Den Centralafrikanske Republik ( EUT L 308 af 22.9.2020 )

80

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top