EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:434:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 434, 23. december 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 434

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

63. årgang
23. december 2020


Indhold

 

I   Lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/2189 af 18. december 2020 om tilladelse til Nederlandene til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 168 og 168a i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

1

 

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/2190 af 29. oktober 2020 om ændring af delegeret forordning (EU) 2019/2124 for så vidt angår offentlig kontrol ved de grænsekontrolsteder, hvor varer forlader Unionens område, og visse bestemmelser om transit og omladning ( 1 )

3

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/2191 af 20. november 2020 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2446 for så vidt angår frister for indgivelse af summariske indpassageangivelser og angivelser forud for afgang i forbindelse med søtransport fra og til Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland samt Kanaløerne og Isle of Man

8

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/2192 af 7. december 2020 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 for så vidt angår det identifikationsmærke, der skal anvendes til visse animalske produkter i Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland ( 1 )

10

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2193 af 16. december 2020 om ændring af forordning (EU) nr. 1178/2011 for så vidt angår krav til flyvebesætningers kompetence og træningsmetoder og for så vidt angår indberetning og analyse af samt opfølgning på begivenheder inden for civil luftfart

13

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2194 af 16. december 2020 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (»Milas Zeytinyağı« (BOB))

29

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2195 af 16. december 2020 om godkendelse af en væsentlig ændring af varespecifikationen for en betegnelse, der er opført i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (»Monti Iblei« (BOB))

30

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2196 af 17. december 2020 om ændring af forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande ( 1 )

31

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2197 af 21. december 2020 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1210/2003 om visse specifikke restriktioner i de økonomiske og finansielle forbindelser med Irak

50

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2198 af 22. december 2020 om berigtigelse af gennemførelsesforordning (EU) 2020/1628 om indførelse af efterfølgende EU-tilsyn af import af ethanol fra vedvarende energikilder til brændstof

52

 

 

AFGØRELSER

 

*

Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse (FUSP) 2020/2199 af 8. december 2020 om udnævnelse af missionschefen for Den Europæiske Unions FSFP-mission i Mali (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/2/2020)

54

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/2200 af 17. december 2020 om forlængelse af perioderne for indsamling af støttetilkendegivelser til visse europæiske borgerinitiativer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1042 (meddelt under nummer C(2020) 9226)

56

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/2201 af 22. december 2020 om udnævnelse af visse medlemmer og deres suppleanter til netadministrationsorganet og krisekoordineringscellen for europæisk luftfart for netfunktioner for lufttrafikstyring ( 1 )

59

 

 

FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER

 

*

Revisionsrettens afgørelse nr. 19-2020 af 14. december 2020 om ændring af artikel 19 i dens forretningsorden

66

 

 

RETSAKTER VEDTAGET AF ORGANER OPRETTET VED INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Henstilling nr. 1/2020 fra Toldudvalget, der er nedsat i frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Korea på den anden side af 8. december 2020 om anvendelsen af artikel 27 i protokollen om definitionen af »produkter med oprindelsesstatus« og metoder for administrativt samarbejde

67

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top