EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:423:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 423, 15. december 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 423

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

63. årgang
15. december 2020


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2079 af 8. december 2020 om godkendelse af en ændring af produktspecifikationen for en registreret geografisk betegnelse for spiritus (Münchener Kümmel)

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2080 af 9. december 2020 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

3

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2020/2081 af 14. december 2020 om ændring af bilag XVII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) for så vidt angår stoffer i tatoveringsblæk og permanent makeup ( 1 )

6

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2082 af 14. december 2020 om fastsættelse af et vægtet gennemsnit af de maksimale mobiltermineringstakster i Unionen og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) 2019/2116

18

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2083 af 14. december 2020 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår oplysningerne om Japan i listen over tredjelande, områder, zoner og segmenter, hvorfra import til eller transit gennem Unionen af visse fjerkræprodukter er tilladt i forbindelse med højpatogen aviær influenza ( 1 )

20

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2084 af 14. december 2020 om ændring og berigtigelse af gennemførelsesforordning (EU) 2018/2067 om verifikation af data og om akkreditering af verifikatorer i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF ( 1 )

23

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2085 af 14. december 2020 om ændring og berigtigelse af gennemførelsesforordning (EU) 2018/2066 om overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF ( 1 )

37

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2086 af 14. december 2020 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2020/532 hvad angår en undtagelse fra gennemførelsesforordning (EU) nr. 809/2014 for kontrollen i form af monitorering i forbindelse med støtteansøgninger vedrørende arealrelaterede støtteordninger og betalingsanmodninger vedrørende arealrelaterede støtteforanstaltninger

48

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2087 af 14. december 2020 om ikke at forny godkendelsen af aktivstoffet mancozeb, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ( 1 )

50

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens direktiv (EU) 2020/2088 af 11. december 2020 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/48/EF for så vidt angår mærkning af allergifremkaldende duftstoffer i legetøj ( 1 )

53

 

*

Kommissionens direktiv (EU) 2020/2089 af 11. december 2020 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/48/EF for så vidt angår forbuddet mod allergifremkaldende duftstoffer i legetøj ( 1 )

58

 

 

AFGØRELSER

 

*

Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2020/2090 af 4. december 2020 om ændring af afgørelse ECB/2013/10 om pålydende værdi, specifikationer, gengivelse, ombytning og inddragelse af eurosedler (ECB/2020/60)

62

 

 

RETNINGSLINJER

 

*

Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2020/2091 af 4. december 2020 om ændring af retningslinje ECB/2003/5 om håndhævelse af foranstaltninger mod ikke-tilladte gengivelser af eurosedler og om ombytning og inddragelse af eurosedler (ECB/2020/61)

65

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top