EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:406:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 406, 3. december 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 406

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

63. årgang
3. december 2020


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/1816 af 17. juli 2020 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår redegørelsen i benchmarkerklæringen for, hvordan miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige faktorer er afspejlet i hvert benchmark, der leveres og offentliggøres ( 1 )

1

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/1817 af 17. juli 2020 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår minimumsindholdet af redegørelsen for, hvordan miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige faktorer afspejles i benchmarkmetodologien ( 1 )

12

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/1818 af 17. juli 2020 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår minimumsstandarder for EU-benchmarks for klimaovergangen og Paristilpassede EU-benchmarks

17

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2020/1819 af 2. december 2020 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår anvendelse af farvestoffer i lakseerstatninger ( 1 )

26

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1820 af 2. december 2020 om tilladelse til markedsføring af tørret Euglena gracilis som en ny fødevare i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 ( 1 )

29

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1821 af 2. december 2020 om tilladelse til markedsføring af et ekstrakt af Panax notoginseng og Astragalus membranaceus som en ny fødevare i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 ( 1 )

34

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1822 af 2. december 2020 om tilladelse til markedsføring af chromholdig gærbiomasse fra Yarrowia lipolytica som en ny fødevare i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 ( 1 )

39

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1823 af 2. december 2020 om ændring af forordning (EU) nr. 234/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1331/2008 om en fælles godkendelsesprocedure for fødevaretilsætningsstoffer, fødevareenzymer og fødevarearomaer ( 1 )

43

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1824 af 2. december 2020 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2017/2468 om administrative og videnskabelige krav til traditionelle fødevarer fra tredjelande, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 om nye fødevarer ( 1 )

51

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1825 af 2. december 2020 om ændring af artikel 7 og 8 i gennemførelsesforordning (EU) 2019/2072 for så vidt angår midlertidige foranstaltninger for indførsel til eller flytning inden for Unionens område af visse planter, planteprodukter eller andre objekter

58

 

 

AFGØRELSER

 

*

Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse (FUSP) 2020/1826 af 1. december 2020 om udnævnelse af den øverstbefalende for EU-styrken i Den Europæiske Unions militæroperation med henblik på at bidrage til at afskrække fra, forebygge og bekæmpe piratvirksomhed og væbnede røverier ud for Somalias kyster (Atalanta) og om ophævelse af afgørelse (FUSP) 2020/895 (ATALANTA/3/2020)

60

 

*

Kommissionens afgørelse (EU) 2020/1827 af 26. maj 2020 om de foranstaltninger SA.39990 — (2016/C) (ex 2016/NN) (ex 2014/FC) (ex 2014/CP) — som Belgien har gennemført til fordel for Ducatt NV (meddelt under nummer C(2020) 3287)  ( 1 )

62

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer ( EUT L 139 af 30.4.2004 ) ( EUT L 226 af 25.6.2004 ) ( EUT L 226 af 25.6.2004 )

67

 

*

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/6 af 11. december 2018 om veterinærlægemidler og om ophævelse af direktiv 2001/82/EF ( EUT L 4 af 7.1.2019 )

68

 

 

Berigtigelse til Rådets afgørelse (EU) 2020/1410 af 25. september 2020 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne på det 66. møde i Udvalget for Det Harmoniserede System under Verdenstoldorganisationen, med hensyn til den påtænkte vedtagelse af tariferingsudtalelser, tariferingsafgørelser, ændringer af de forklarende bemærkninger til det harmoniserede system eller øvrige udtalelser vedrørende fortolkningen af det harmoniserede system samt til rekommandationer til sikring af ensartethed i fortolkningen af det harmoniserede system i henhold til konventionen om det harmoniserede system ( EUT L 327 af 8.10.2020 )

69

 

*

Berigtigelse til Rådets afgørelse (EU) 2020/1532 af 12. oktober 2020 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne på det 66. møde i Udvalget for Det Harmoniserede System under Verdenstoldorganisationen, med hensyn til den påtænkte vedtagelse af tariferingsudtalelser, tariferingsafgørelser, ændringer af de forklarende bemærkninger til det harmoniserede system eller øvrige udtalelser vedrørende fortolkningen af det harmoniserede system samt til rekommandationer til sikring af ensartethed i fortolkningen af det harmoniserede system i henhold til konventionen om det harmoniserede system ( EUT L 352 af 22.10.2020 )

75

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top