EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:402:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 402, 1. december 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 402

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

63. årgang
1. december 2020


Indhold

 

I   Lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2020/1790 af 16. november 2020 om bemyndigelse af Portugal til at anvende en reduceret punktafgiftssats på visse alkoholholdige produkter i de selvstyrende regioner Madeira og Azorerne

1

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2020/1791 af 16. november 2020 om bemyndigelse af Frankrig til at anvende en reduceret sats for visse indirekte skatter på »traditionel« rom fremstillet i Guadeloupe, Fransk Guyana, Martinique eller Réunion

7

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2020/1792 af 16. november 2020 om AIEM-afgiftsordningen for De Kanariske Øer

13

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2020/1793 af 16. november 2020 om ændring af afgørelse nr. 940/2014/EU om særafgiften »octroi de mer« i de franske regioner i den yderste periferi for så vidt angår dens anvendelsesperiode

21

 

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/1794 af 16. september 2020 om ændring af del I i bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 for så vidt angår anvendelsen af omlægningsplanteformeringsmateriale og ikkeøkologisk planteformeringsmateriale ( 1 )

23

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1795 af 30. november 2020 om godkendelse af jernchelat af lysin og glutaminsyre som fodertilsætningsstof til alle dyrearter ( 1 )

27

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1796 af 30. november 2020 om godkendelse af L-glutamin produceret af Corynebacterium glutamicum KCCM BP-02524 som fodertilsætningsstof til alle dyrearter ( 1 )

31

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1797 af 30. november 2020 om godkendelse af L-valin produceret af Escherichia coli KCCM 80159 som fodertilsætningsstof til alle dyrearter ( 1 )

36

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1798 af 30. november 2020 om godkendelse af L-lysinmonohydrochlorid produceret af Corynebacterium glutamicum DSM 32932 og L-lysinsulfat produceret af Corynebacterium glutamicum KFCC 11043 som fodertilsætningsstoffer til alle dyrearter ( 1 )

39

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1799 af 30. november 2020 om godkendelse af et præparat af 6-fytase produceret af Komagataella phaffii CGMCC 12056 som fodertilsætningsstof til æglæggende høner og andre æglæggende fugle (indehaver af godkendelsen er Andrés Pintaluba S.A.) ( 1 )

43

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1800 af 30. november 2020 om godkendelse af mononatriumglutamat produceret ved fermentering med Corynebacterium glutamicum KCCM 80188 som fodertilsætningsstof til alle dyrearter ( 1 )

46

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1801 af 30. november 2020 om tilpasning af tilpasningssatsen for direkte betalinger som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for kalenderåret 2020

49

 

 

AFGØRELSER

 

*

Kommissionens afgørelse (EU) 2020/1802 af 27. november 2020 om ændring af brugervejledningen, der beskriver de skridt, det er nødvendigt at tage for at deltage i EMAS under Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1221/2009 om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) (meddelt under nummer C(2020) 8151)  ( 1 )

51

 

*

Kommissionens afgørelse (EU) 2020/1803 af 27. november 2020 om fastsættelse af EU-miljømærkekriterier for tryksager, kontorartikler af papir og papirbæreposer (meddelt under nummer C(2020) 8155)  ( 1 )

53

 

*

Kommissionens afgørelse (EU) 2020/1804 af 27. november 2020 om opstilling af kriterier for EU-miljømærket til elektroniske skærme (meddelt under nummer C(2020) 8156)  ( 1 )

73

 

*

Kommissionens afgørelse (EU) 2020/1805 af 27. november 2020 om ændring af afgørelse 2014/350/EU og (EU) 2016/1349 med henblik på at forlænge gyldighedsperioden for miljøkriterierne for tildeling af EU-miljømærket til tekstilprodukter og fodtøj og de tilhørende krav til vurdering og verifikation (meddelt under nummer C(2020) 8152)  ( 1 )

89

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1806 af 25. november 2020 om godkendelse af anvendelsen af friløbsfunktionen med motoren tændt i personbiler med forbrændingsmotorer og i hybride elkøretøjer med ikke-ekstern opladning som en innovativ teknologi i henhold til Europa-Parlamentets og EU-forordning (EU) 2019/631 Rådet og om ophævelse af Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/128/EU, 2013/341/EU, 2013/451/EU, 2013/529/EU, 2014/128/EU, 2014/465/EU, 2014/806/EU, (EU) 2015/158, (EU) 2015/206, (EU) 2015/279, (EU) 2015/295, (EU) 2015/1132, (EU) 2015/2280, (EU) 2016/160, (EU) 2016/265, (EU) 2016/588, (EU) 2016/362, (EU) 2016/587, (EU) 2016/1721, (EU) 2016/1926, (EU) 2017/785, (EU) 2017/1402, (EU) 2018/1876, (EU) 2018/2079, (EU) 2019/313, (EU) 2019/314, (EU) 2020/728, (EU) 2020/1102 og (EU) 2020/1222 ( 1 )

91

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1807 af 27. november 2020 om forlængelse af den foranstaltning, som United Kingdom Health and Safety Executive har truffet med henblik på tilladelse til tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af det biocidholdige produkt Biobor JF i overensstemmelse med artikel 55, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 (meddelt under nummer C(2020) 8158)

138

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1808 af 30. november 2020 om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1698 for så vidt angår europæiske standarder for visse børneomsorgsprodukter, børnemøbler, stationært træningsudstyr og cigaretters antændelsestilbøjelighed ( 1 )

140

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1809 af 30. november 2020 om visse beskyttelsesforanstaltninger over for udbrud af højpatogen aviær influenza i visse medlemsstater (meddelt under nummer C(2020) 8591)  ( 1 )

144

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top