EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:377:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 377, 11. november 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 377

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

63. årgang
11. november 2020


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1665 af 4. november 2020 om godkendelse af en væsentlig ændring af varespecifikationen for en betegnelse, der er optaget i registret over garanterede traditionelle specialiteter (»Dwójniak staropolski tradycyjny« (GTS))

1

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2020/1666 af 10. november 2020 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2003/2003 om gødninger med henblik på at optage en ny type EF-gødning i bilag I ( 1 )

3

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1667 af 10. november 2020 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2020/977 for så vidt angår anvendelsesperioden for de midlertidige foranstaltninger vedrørende kontrol af produktionen af økologiske produkter ( 1 )

5

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1668 af 10. november 2020 om præcisering af de nærmere bestemmelser og funktionerne i det informations- og kommunikationssystem, der skal anvendes med henblik på Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/515 om gensidig anerkendelse af varer, der lovligt markedsføres i en anden medlemsstat ( 1 )

7

 

 

AFGØRELSER

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1669 af 10. november 2020 om et pilotprojekt til gennemførelse af visse bestemmelser om administrativt samarbejde som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1807 om en ramme for fri udveksling af andre data end personoplysninger i Den Europæiske Union ved hjælp af informationssystemet for det indre marked ( 1 )

10

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1670 af 10. november 2020 om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1606 om visse midlertidige beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza af subtype H5N8 i Nederlandene (meddelt under nummer C(2020) 7912) (Kun den nederlandske udgave er autentisk)

13

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top