EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:362:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 362, 30. oktober 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 362

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

63. årgang
30. oktober 2020


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2020/1578 af 29. oktober 2020 om gennemførelse af forordning (EU) 2015/1755 om restriktive foranstaltninger i lyset af situationen i Burundi

1

 

*

Rådets forordning (EU) 2020/1579 af 29. oktober 2020 om fastsættelse for 2021 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande i Østersøen og om ændring af forordning (EU) 2020/123, for så vidt angår visse fiskerimuligheder i andre farvande

3

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2020/1580 af 23. oktober 2020 om ændring af afgørelse (EU) 2020/721 med henblik på at medtage den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne på den 75. samling i Den Internationale Søfartsorganisations Komité til Beskyttelse af Havmiljøet og på den 102. samling i Den Internationale Søfartsorganisations Komité for Sikkerhed på Søen til godkendelsen af et MSC-MEPC.5-cirkulære om en model til aftale om autorisation af anerkendte organisationer, der handler på myndighedernes vegne

15

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2020/1581 af 23. oktober 2020 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Associeringsudvalget i dettes handelssammensætning, som er nedsat ved associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Georgien på den anden side, til ajourføringen af aftalens bilag XIII (tilnærmelse af toldlovgivningen)

18

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2020/1582 af 23. oktober 2020 om den holdning, der skal indtages på den Europæiske Unions vegne på møderne mellem parterne i aftalen om forebyggelse af ureguleret fiskeri på åbent hav i det centrale Nordlige Ishav

20

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2020/1583 af 23. oktober 2020 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Partnerskabsudvalget oprettet ved den omfattende og udvidede partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Armenien på den anden side, for så vidt angår erstatningen af listen over personer, der kan fungere som voldgiftsmænd i tvistbilæggelsesprocedurer

23

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2020/1584 af 26. oktober 2020 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Rådet for Organisationen for International Civil Luftfart med hensyn til vedtagelsen af ændringsforslag 46 til bilag 6 (del I) og ændringsforslag 39 til bilag 6 (del II) til konventionen angående international civil luftfart i forbindelse med udsættelse af det fremtidige udstyrskrav til 25-timers cockpit voice recordere, for at undgå utilsigtede konsekvenser som følge af covid-19-pandemien

25

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2020/1585 af 29. oktober 2020 om ændring af afgørelse (FUSP) 2015/1763 om restriktive foranstaltninger i lyset af situationen i Burundi

27

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2020/1586 af 29. oktober 2020 om ændring af afgørelse 2010/573/FUSP om restriktive foranstaltninger over for lederne i Transdnestrienområdet i Republikken Moldova

29

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2020/1587 af 29. oktober 2020 om fastsættelse af de finansielle bidrag, medlemsstaterne skal betale til Den Europæiske Udviklingsfond, herunder tredje tranche for 2020

30

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top