EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:354:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 354, 26. oktober 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 354

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

63. årgang
26. oktober 2020


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1546 af 23. oktober 2020 om strukturen og de nærmere regler for oversigten over de kilder og metoder, der anvendes til at udarbejde bruttonationalindkomstaggregaterne og deres bestanddele i overensstemmelse med det europæiske national- og regionalregnskabssystem (ENS 2010) ( 1 )

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1547 af 23. oktober 2020 om berigtigelse af den polske udgave af gennemførelsesforordning (EU) 2018/274 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår tilladelsesordningen for plantning af vinstokke, fortegnelsen over vindyrkningsarealer, certificering, ind- og udgangsbøger, obligatoriske anmeldelser og meddelelser, om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og til Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår de relevante kontroller og om ophævelse af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/561

4

 

 

AFGØRELSER

 

*

Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse (FUSP) 2020/1548 af 13. oktober 2020 om udnævnelse af missionschefen for EU-grænsebistandsmissionen ved grænseovergangen i Rafah (EU BAM Rafah) (EU BAM Rafah/2/2020)

5

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1549 af 22. oktober 2020 om ophævelse af beslutning 2004/200/EF om foranstaltninger mod indslæbning og spredning i EF af pepinomosaikvirus (meddelt under nummer C(2020) 7139)

7

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1550 af 23. oktober 2020 om fastlæggelse af det flerårige program for kontrol for perioden 2021-2025, som skal foretages af Kommissionens eksperter i medlemsstaterne for at verificere anvendelsen af EU-lovgivningen om agrofødevarekæden

9

 

 

HENSTILLINGER

 

*

Rådets henstilling (EU) 2020/1551 af 22. oktober 2020 om ændring af Rådets henstilling (EU) 2020/912 om de midlertidige restriktioner for ikkevæsentlige rejser til EU og eventuel ophævelse af disse restriktioner

19

 

 

RETNINGSLINJER

 

*

Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2020/1552 af 14. oktober 2020 om ændring af retningslinje ECB/2013/23 om statistik over offentlige finanser (ECB/2020/50)

22

 

*

Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2020/1553 af 14. oktober 2020 om ændring af retningslinje ECB/2013/24 om Den Europæiske Centralbanks statistiske rapporteringskrav inden for kvartalsvise finansielle sektorkonti (ECB/2020/51)

24

 

*

Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) (2020/1554) af 14. oktober 2020 om ændring af retningslinje ECB/2011/23 med hensyn til frekvensen af indberetning til Den Europæiske Centralbank om kvaliteten af eksterne statistikker (ECB/2020/52)

26

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top