EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:326:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 326, 8. oktober 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 326

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

63. årgang
8. oktober 2020


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/1413 af 29. juni 2020 om berigtigelse af den svenske udgave af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger ( 1 )

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1414 af 1. oktober 2020 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (»Χοιρομέρι Πιτσιλιάς« (Hiromeri Pitsilias) (BGB))

2

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1415 af 1. oktober 2020 om godkendelse af en væsentlig ændring af varespecifikationen for en betegnelse, der er opført i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (»Queijo Terrincho« (BOB))

3

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1416 af 1. oktober 2020 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (»Ρόδι Ερμιόνης« (Rodi Ermionis) (BOB))

4

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2020/1417 af 2. oktober 2020 om forbud mod fiskeri efter skærising i NAFO 3NO fra fartøjer, der fører et EU-medlemsstats flag

5

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1418 af 6. oktober 2020 om godkendelse af forsæbet ekstrakt (capsanthin) af paprika (Capsicum annuum) som et fodertilsætningsstof til slagtekyllinger, mindre udbredte fjerkræarter til slagtning, æglæggende høner og mindre udbredte æglæggende fjerkræarter ( 1 )

7

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2020/1419 af 7. oktober 2020 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår anvendelse af ascorbinsyre (E 300) og citronsyre (E 330) på hvide grøntsager bestemt til videre forarbejdning ( 1 )

11

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1201 af 14. august 2020 om foranstaltninger mod indslæbning og spredning i Unionen af Xylella fastidiosa (Wells et al.) ( EUT L 269 af 17.8.2020 )

14

 

*

Berigtigelse til Rådets rammeafgørelse 2002/584/RIA af 13. juni 2002 om den europæiske arrestordre og om procedurerne for overgivelse mellem medlemsstaterne ( De Europæiske Fællesskabers Tidende L 190 af 18. juli 2002 )

15

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top