EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:305:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 305, 21. september 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 305

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

63. årgang
21. september 2020


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/1302 af 14. juli 2020 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår gebyrer, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) pålægger centrale modparter etableret i tredjelande ( 1 )

1

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/1303 af 14. juli 2020 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår de kriterier, som ESMA skal lægge til grund ved afgørelsen af, om en central modpart, der er etableret i et tredjeland, er eller vil kunne blive systemisk vigtig for den finansielle stabilitet i Unionen eller i en eller flere af dens medlemsstater ( 1 )

7

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/1304 af 14. juli 2020 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår de elementer, der som minimum skal vurderes af ESMA i forbindelse med vurderingen af tredjelands-CCP'ers anmodninger om sammenlignelig overholdelse, og de nærmere regler og betingelser for denne vurdering ( 1 )

13

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse(EU) 2020/1305 af 18. september 2020 om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige til at give sit samtykke til på egne vegne at blive bundet af visse internationale aftaler, der er beregnet på at træde i kraft i overgangsperioden, og som vedrører Unionens fælles fiskeripolitik

27

 

 

Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2020/1306 af 16. september 2020 om en midlertidig udelukkelse af visse eksponeringer mod centralbanker fra det samlede eksponeringsmål i lyset af covid-19-pandemien (ECB/2020/44)

30

 

 

HENSTILLINGER

 

*

Kommissionens henstilling (EU) 2020/1307 af 18. september 2020 om en fælles EU-værktøjskasse til at reducere omkostningerne ved udrulning af net med meget høj kapacitet og sikre rettidig og investeringsvenlig adgang til 5G-radiofrekvenser med henblik på at fremme konnektivitet til støtte for den økonomiske genopretning efter covid-19-krisen i Unionen

33

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top