EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:245:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 245, 30. juli 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 245

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

63. årgang
30. juli 2020


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1120 af 23. juli 2020 om beskyttelse i henhold til artikel 99 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af betegnelsen »Adamclisi« (BOB)

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1121 af 29. juli 2020 om indsamling og udveksling af brugerstatistik og -feedback vedrørende de tjenester, der leveres via den fælles digitale portal i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1724 ( 1 )

3

 

 

AFGØRELSER

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1122 af 28. juli 2020 om anerkendelse af DNV GL AS som et klassifikationsselskab for fartøjer til sejlads på indre vandveje i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/1629

15

 

*

Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndigheds afgørelse (EU) 2020/1123 af 10. juni 2020 om fornyelse af det midlertidige krav til fysiske eller juridiske personer, som har korte nettopositioner, om midlertidigt at sænke meddelelsestærsklerne for korte nettopositioner i den udstedte aktiekapital i selskaber, hvis aktier er optaget til handel på et reguleret marked, med henblik på at underrette de kompetente myndigheder over en vis tærskelværdi, jf. artikel 28, stk. 1, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 236/2012

17

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Rådets direktiv 1999/31/EF af 26. april 1999 om deponering af affald ( De Europæiske Fællesskabers Tidende L 182 af 16. juli 1999 )

31

 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EU) 2020/1085 af 23. juli 2020 om ændring af bilag II og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for chlorpyrifos og chlorpyrifos-methyl i eller på visse produkter ( EUT L 239 af 24.7.2020 )

32

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top