EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:230:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 230, 17. juli 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 230

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

63. årgang
17. juli 2020


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/1044 af 8. maj 2020 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1999 for så vidt angår værdier for globale opvarmningspotentialer og retningslinjer for opgørelser og Unionens opgørelsessystem og om ophævelse af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 666/2014 ( 1 )

1

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2020/1045 af 13. juli 2020 om forbud mod fiskeri efter almindelig tun i Atlanterhavet øst for 45°V og i Middelhavet fra fartøjer, der fører græsk flag

7

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2020/1046 af 13. juli 2020 om forbud mod fiskeri efter almindelig tun i farvandene omkring bestemte øgrupper for ikkeindustrielle fartøjer, der fører græsk flag

9

 

 

AFGØRELSER

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1047 af 15. juli 2020 om tilladelse til, at Portugal godkender biocidholdige produkter, der består af in situ-genereret nitrogen, til beskyttelse af kulturarv

12

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1048 af 15. juli 2020 om tilladelse til, at Østrig godkender biocidholdige produkter, der består af in situ-genereret nitrogen, til beskyttelse af kulturarv (meddelt under nummer C(2020) 4724)

15

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1049 af 15. juli 2020 om tilladelse til, at Frankrig godkender biocidholdige produkter, der består af in situ-genereret nitrogen, til beskyttelse af kulturarv (meddelt under nummer C(2020) 4715)

18

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1050 af 15. juli 2020 om tilladelse til, at Spanien godkender biocidholdige produkter, der består af in situ-genereret nitrogen, til beskyttelse af kulturarv

21

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1051 af 16. juli 2020 om afslutning af den fornyede absorberingsundersøgelse vedrørende importen af visse varer af støbejern med oprindelse i Folkerepublikken Kina

24

 

 

HENSTILLINGER

 

*

Rådets henstilling (EU) 2020/1052 af 16. juli 2020 om ændring af Rådets henstilling (EU) 2020/912 om de midlertidige restriktioner for ikkevæsentlige rejser til EU og eventuel ophævelse af disse restriktioner

26

 

 

FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER

 

*

Afgørelse fra bestyrelsen for fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2 af 26. maj 2020 om fastlæggelse af interne regler for anvendelse af begrænsninger på visse af de registreredes rettigheder i forbindelse med behandling af personoplysninger som led i fællesforetagendets virke

29

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Rådets afgørelse (FUSP) 2019/797 af 17. maj 2019 om restriktive foranstaltninger til bekæmpelse af cyberangreb, der truer Unionen eller dens medlemsstater ( EUT L 129 I af 17.5.2019 )

36

 

*

Berigtigelse til Rådets forordning (EU) 2019/796 af 17. maj 2019 om restriktive foranstaltninger til bekæmpelse af cyberangreb, der truer Unionen eller dens medlemsstater ( EUT L 129 I af 17.5.2019 )

37

 

*

Berigtigelse til Kommissionens afgørelse (EU) 2020/491 af 3. april 2020 om fritagelse for importafgifter og momsfritagelse ved import af varer, der er nødvendige for at bekæmpe virkningerne af covid-19-udbruddet i 2020 ( EUT L 103 af 3.4.2020 )

38

 

*

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 af 16. april 2014 om fluorholdige drivhusgasser og om ophævelse af forordning (EF) nr. 842/2006 ( EUT L 150 af 20.5.2014 )

39

 

*

Berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1964 af 26. november 2019 om godkendelse L-lysin (base), flydende, L-lysinmonohydrochlorid, flydende, L-lysinmonohydrochlorid, teknisk ren, og L-lysinsulfat som tilsætningsstoffer til foder til alle dyrearter ( EUT L 307 af 28.11.2019 )

40

 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EU) 2019/962 af 12. juni 2019 om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 for så vidt angår indførelse af to nye funktionelle grupper af fodertilsætningsstoffer ( EUT L 156 af 13.6.2019 )

41

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top