EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:042:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 042, 14. februar 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 42

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

63. årgang
14. februar 2020


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens Gennemførelsesforordning (EU) 2020/196 af 13. februar 2020 om fornyelse af godkendelsen af endo-1,4-beta-xylanase produceret af Aspergillus niger CBS 109.713 som tilsætningsstof til foder til slagtekyllinger, slagtekalkuner, kalkuner opdrættet til avl, mindre udbredte fuglearter (undtagen æglæggende fugle) og prydfugle og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1380/2007, (EF) nr. 1096/2009 og gennemførelsesforordning (EU) nr. 843/2012 (indehaver af godkendelsen er BASF SE) ( 1 )

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/197 af 13. februar 2020 om godkendelse af Allura Red AC som tilsætningsstof til foder til katte og hunde ( 1 )

4

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/198 af 13. februar 2020 om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 251/2014 for så vidt angår oprettelse af registret over geografiske betegnelser, der er beskyttet i sektoren for aromatiserede vinprodukter, og opførelse af eksisterende geografiske betegnelser i dette register

8

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/199 af 13. februar 2020 om at gøre importen af endeløse filamenter af glasfibervarer med oprindelse i Egypten til genstand for registrering

10

 

 

AFGØRELSER

 

*

Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse (FUSP) 2020/200 af 11. februar 2020 om udnævnelse af missionschefen for Den Europæiske Unions observatørmission i Georgien (EUMM Georgia) og om ophævelse af afgørelse (FUSP) 2018/2075 (EUMM Georgia/1/2020)

15

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/201 af 12. februar 2020 om udelukkelse fra EU-finansiering af visse udgifter, som medlemsstaterne har afholdt inden for rammerne af Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) (meddelt under nummer C(2020) 541)

17

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top