EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:321:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 321, 12. december 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 321

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

62. årgang
12. december 2019


Indhold

 

I   Lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

DIREKTIVER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/2121 af 27. november 2019 om ændring af direktiv (EU) 2017/1132, for så vidt angår grænseoverskridende omdannelser, fusioner og spaltninger ( 1 )

1

 

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2019/2122 af 10. oktober 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår visse kategorier af dyr og varer, der er undtaget fra offentlig kontrol ved grænsekontrolsteder, særlig kontrol af passagerers personlige bagage og af små sendinger af varer til fysiske personer, som ikke er bestemt til at blive markedsført, og om ændring af Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 ( 1 )

45

 

*

Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2019/2123 af 10. oktober 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår regler for, i hvilke tilfælde og på hvilke betingelser der kan foretages identitetskontrol og fysisk kontrol af visse varer på kontrolsteder og dokumentkontrol kan foretages i en vis afstand fra grænsekontrolsteder ( 1 )

64

 

*

Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2019/2124 af 10. oktober 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår regler for offentlig kontrol af sendinger af dyr og varer ved transit, omladning og videre transport gennem Unionen og om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 798/2008, (EF) nr. 1251/2008, (EF) nr. 119/2009, (EU) nr. 206/2010, (EU) nr. 605/2010, (EU) nr. 142/2011, (EU) nr. 28/2012, Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/759 og Kommissionens beslutning 2007/777/EF ( 1 )

73

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/2125 af 10. oktober 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår regler om særlig offentlig kontrol af træemballage, underretning om visse sendinger og foranstaltninger i tilfælde af manglende overholdelse

99

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/2126 af 10. oktober 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår regler for særlig offentlig kontrol af visse kategorier af dyr og varer, foranstaltninger, der skal træffes efter gennemførelsen af sådan kontrol, og visse kategorier af dyr og varer, der er undtaget fra offentlig kontrol på grænsekontrolsteder ( 1 )

104

 

*

Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2019/2127 af 10. oktober 2019 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår anvendelsesdatoen for visse bestemmelser i Rådets direktiv 91/496/EØF, 97/78/EF og 2000/29/EF ( 1 )

111

 

*

Kommissionens Gennemførelsesforordning (EU) 2019/2128 af 12. november 2019 om det officielle standardcertifikat og regler for udstedelse af officielle certifikater for varer, som leveres til fartøjer, der forlader Unionen, og som er bestemt til forsyning af skibe eller til forplejning af besætning og passagerer, eller til NATO-militærbaser eller amerikanske militærbaser ( 1 )

114

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2129 af 25. november 2019 om regler for ensartet anvendelse af hyppigheden af identitetskontrol og fysisk kontrol af visse sendinger af dyr og varer, der indføres til Unionen ( 1 )

122

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2130 af 25. november 2019 om nærmere regler for, hvilke aktiviteter der skal gennemføres under og efter dokumentkontrol, identitetskontrol og fysisk kontrol af dyr og varer, der er omfattet af offentlig kontrol på grænsekontrolsteder ( 1 )

128

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2131 af 28. november 2019 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2019/1198 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af bordservice og køkkenartikler af keramisk materiale med oprindelse i Folkerepublikken Kina efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036

139

 

 

III   Andre retsakter

 

 

DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

 

*

Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 256/2018 af 5. december 2018 om ændring af bilag IX (Finansielle tjenesteydelser) til EØS-aftalen [2019/2132]

168

 

*

Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 79/2019 af 29. marts 2019 om ændring af bilag IX (Finansielle tjenesteydelser) til EØS-aftalen [2019/2133]

170

 

*

Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 125/2019 af 8. maj 2019 om ændring af bilag IX (Finansielle tjenesteydelser) og bilag XIX (Forbrugerbeskyttelse) til EØS-aftalen [2019/2134]

176

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens delegerede direktiv (EU) 2019/1846 af 8. august 2019 om tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår en undtagelse for bly i lodninger, der anvendes i visse forbrændingsmotorer ( EUT L 283 af 5.11.2019 )

178

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top