EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:307:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 307, 28. november 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 307

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

62. årgang
28. november 2019


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Meddelelse om datoen for undertegnelse og midlertidig anvendelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Den Islamiske Republik Mauretanien om forlængelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Islamiske Republik Mauretanien, der udløber den 15. november 2019

1

 

*

Meddelelse om datoen for undertegnelse på Unionens vegne og midlertidig anvendelse af protokollen til gennemførelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Senegal

2

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens Gennemførelsesforordning (EU) 2019/1964 af 26. november 2019 om godkendelse L-lysin (base), flydende, L-lysinmonohydrochlorid, flydende, L-lysinmonohydrochlorid, teknisk ren, og L-lysinsulfat som tilsætningsstoffer til foder til alle dyrearter ( 1 )

3

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1965 af 26. november 2019 om godkendelse af natriummolybdatdihydrat som tilsætningsstof til foder til får ( 1 )

12

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2019/1966 af 27. november 2019 om ændring og berigtigelse af bilag II, III og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter ( 1 )

15

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2019/1967 af 25. november 2019 om beskikkelse af en suppleant til Regionsudvalget efter indstilling fra Den Italienske Republik

27

 

*

Kommissionens Afgørelse (EU) 2019/1968 af 2. august 2019 om foranstaltning SA.21445 — C42/2006 gennemført af Den Italienske Republik til forrentning af Poste Italianes anfordringskonti hos finansministeriet (meddelt under nummer C(2019) 5649)  ( 1 )

28

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1969 af 26. november 2019 om forlængelse af godkendelsen af IPBC til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 8 ( 1 )

45

 

*

Kommissionens Gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1970 af 26. november 2019 om ændring af bilag II til beslutning 93/52/EØF for så vidt angår status som officielt fri for brucellose (B. melitensis) og af bilag II til beslutning 2003/467/EF for så vidt angår anerkendelse af bestemte regioner i Spanien som officielt frie for brucellose og af bilag I og II til beslutning 2008/185/EF for så vidt angår anerkendelse af bestemte regioner i Italien som officielt frie for brucellose og godkendelse af disse regioners udryddelsesprogrammer for Aujeszkys sygdom (meddelt under nummer C(2019) 8378)  ( 1 )

47

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1971 af 26. november 2019 om anerkendelse af ordningen »Universal Feed Assurance Scheme« til dokumentation af overensstemmelse med bæredygtighedskriterierne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/70/EF og 2009/28/EF

54

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1972 af 26. november 2019 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/764/EU om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest i visse medlemsstater (meddelt under nummer C(2019) 8396)  ( 1 )

56

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1973 af 27. november 2019 om ikke at godkende sølvkobberzeolit som et eksisterende aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 2 og 7 ( 1 )

58

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top