EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:304:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 304, 26. november 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 304

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

62. årgang
26. november 2019


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Rådets afgørelse (EU, Euratom) 2019/1945 af 19. november 2018 om godkendelse af Europa-Kommissionens indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Atomenergifællesskab (Euratom) og Den Koreanske Halvøs Energiudviklingsorganisation (KEDO)

1

 

*

Aftale mellem Det Europæiske Atomenergifællesskab og Den Koreanske Halvøs Energiudviklingsorganisation

2

 

*

Rådets afgørelse (EU, Euratom) 2019/1946 af 19. november 2018 om godkendelse af Europa-Kommissionens indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Atomenergifællesskab (Euratom) og Den Koreanske Halvøs Energiudviklingsorganisation (KEDO)

4

 

*

Aftale mellem Det Europæiske Atomenergifællesskab og Den Koreanske Halvøs Energiudviklingsorganisation

5

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1947 af 22. november 2019 om godkendelse af cassiagummi som tilsætningsstof til foder til katte og hunde ( 1 )

7

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1948 af 25. november 2019 om indledning af en undersøgelse vedrørende mulig omgåelse af de antidumpingforanstaltninger, som blev indført ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/186 på importen af visse varer af rustbestandigt stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina, og om at gøre denne import til genstand for registrering

10

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets Afgørelse (EU) 2019/1949, truffet efter fælles overenskomst med den valgte formand for Kommissionen, af 25. november 2019 om vedtagelse af listen over de øvrige personer, som Rådet foreslår udnævnt til medlemmer af Kommissionen, og om ophævelse og erstatning af afgørelse (EU) 2019/1393

16

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1950 af 25. november 2019 om forlængelse af godkendelsen af K-HDO til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 8 ( 1 )

19

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1951 af 25. november 2019 om forlængelse af godkendelsen af tebuconazol til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 8 ( 1 )

21

 

*

Kommissionens Gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1952 af 25. november 2019 om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater (meddelt under nummer C(2019) 8592)  ( 1 )

23

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top