EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:299:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 299, 20. november 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 299

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

62. årgang
20. november 2019


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2019/1924 af 31. juli i2019 om undertegnelse og indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Malis regering om status for Den Europæiske Unions FSFP-mission i Mali (EUCAP Sahel Mali)

1

 

*

Aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Malis regering om status for Den Europæiske Unions FSFP-mission i Mali (EUCAP Sahel Mali)

3

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2019/1925 af 14. november 2019 om undertegnelse på Unionens vegne og om midlertidig anvendelse af protokollen til gennemførelse af partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Republikken Senegal

11

 

*

Protokol til gennemførelse af partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Republikken Senegal

13

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EU) 2019/1926 af 14. november 2019 om fordeling af fiskerimuligheder i henhold til protokollen om gennemførelse af partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Republikken Senegal

43

 

*

Kommissionens Gennemførelsesforordning (EU) 2019/1927 af 19. november 2019 om de undtagelser fra reglerne om produkter med oprindelsesstatus i frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Singapore, som gælder inden for rammerne af de årlige kontingenter for visse produkter fra Singapore

45

 

*

Kommissionens Gennemførelsesforordning (EU) 2019/1928 af 19. november 2019 om tilpasning af tilpasningssatsen for direkte betalinger i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for kalenderåret 2019 og om ophævelse af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/916

49

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens direktiv (EU) 2019/1929 af 19. november 2019 om ændring af tillæg C i bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/48/EF med henblik på vedtagelse af specifikke grænseværdier for kemikalier anvendt i visse former for legetøj for så vidt angår formaldehyd ( 1 )

51

 

 

AFGØRELSER

 

*

Kommissionens Gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1930 af 18. november 2019 om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/570 for så vidt angår rescEU-kapaciteter (meddelt under nummer C(2019) 8130)  ( 1 )

55

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1931 af 19. november 2019 om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater (meddelt under nummer C(2019) 8424)  ( 1 )

61

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top