EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:268:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 268, 22. oktober 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 268

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

62. årgang
22. oktober 2019


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/1745 af 13. august 2019 om supplerende regler til og ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/94/EU for så vidt angår ladestandere til motorkøretøjer i klasse L, elforsyning fra land til fartøjer til transport ad indre vandveje, brintforsyning til vejtransport og naturgasforsyning til vej- og søtransport samt om ophævelse af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/674 ( 1 )

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1746 af 1. oktober 2019 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2017/1185 om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 og (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår indberetning til Kommissionen af oplysninger og dokumenter ( 1 )

6

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1747 af 15. oktober 2019 om ændring af forordning (EU) nr. 1178/2011 for så vidt angår krav til visse flyvebesætningscertifikater og -beviser, regler om træningsorganisationer og kompetente myndigheder ( 1 )

23

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2019/1748 af 7. oktober 2019 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Underudvalget vedrørende Sundheds- og Plantesundhedsforvaltning, som er nedsat ved associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side, for så vidt angår ændringen af bilag V til nævnte aftales kapitel 4

53

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2019/1749 af 14. oktober 2019 om anmodningen fra Irland om at deltage i visse af bestemmelserne i Schengenreglerne vedrørende Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA)

73

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top