EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:267:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 267, 21. oktober 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 267

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

62. årgang
21. oktober 2019


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

AFGØRELSER

 

*

Det Europæiske Råds Afgørelse (EU) 2019/1740 af 18. oktober 2019 om udnævnelse af formanden for Den Europæiske Centralbank

1

 

*

Kommissionens Gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1741 af 23. september 2019 om fastsættelse af, i hvilket format og med hvilken hyppighed medlemsstaterne skal stille data til rådighed med henblik på rapportering i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 166/2006 om oprettelse af et europæisk register over udledning og overførsel af forurenende stoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/689/EØF og 96/61/EF (meddelt under nummer C(2019) 6745)  ( 1 )

3

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1742 af 17. oktober 2019 om overensstemmelsen af enhedsraterne for afgiftszoner med gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013 og (EU) nr. 391/2013 (meddelt under nummer C(2019) 7333)  ( 1 )

9

 

*

Den Europæiske Centralbanks Afgørelse (EU) 2019/1743 af 15. oktober 2019 om forrentning af beholdninger af overskudsreserver og visse indlån (omarbejdning) (ECB/2019/31)

12

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Rådets forordning (EU) 2019/1716 af 14. oktober 2019 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Nicaragua ( EUT L 262 af 15.10.2019 )

15

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top