EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:260:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 260, 11. oktober 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 260

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

62. årgang
11. oktober 2019


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/1701 af 23. juli 2019 om ændring af bilag I og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier ( 1 )

1

 

*

Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2019/1702 af 1. august 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/2031 med henblik på at opstille en liste over prioriterede skadegørere

8

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1703 af 4. oktober 2019 om godkendelse af en væsentlig ændring af varespecifikationen for en betegnelse, der er opført i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (»Cidre de Normandie«/»Cidre normand« (BGB))

11

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1704 af 9. oktober 2019 om tillæg til fiskekvoterne for 2019 af visse mængder, der blev tilbageholdt i 2018 i medfør af artikel 4, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 847/96

13

 

*

Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2019/1705 af 10. oktober 2019 om ændring af Rådets forordning (EU, Euratom) 2019/1197 for så vidt angår fristerne, inden for hvilke Det Forenede Kongerige skal opfylde betingelserne for berettigelse til EU-finansiering efter Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen

40

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1706 af 10. oktober 2019 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2017/325 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af garn med høj styrke af polyestere med oprindelse i Folkerepublikken Kina efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036

42

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2019/1707 af 17. juni 2019 om den holdning, som på Den Europæiske Unions vegne skal indtages i Handelsudvalget, der er nedsat i henhold til den foreløbige partnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Stillehavslandene på den anden side, for så vidt angår en henstilling om at foretage visse ændringer i aftalen for at tage hensyn til Samoas tiltrædelse og andre Stillehavsølandes tiltrædelse i fremtiden

45

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2019/1708 af 7. oktober 2019 om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Verdenshandelsorganisationens Almindelige Råd vedrørende vedtagelsen af en afgørelse om at forlænge en WTO-fritagelse, der giver USA mulighed for at indrømme præferencetoldbehandling i henhold til USA's »Caribbean Basin Economic Recovery Act« (CBERA)

48

 

*

Rådets Afgørelse (EU) 2019/1709 af 7. oktober 2019 om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Verdenshandelsorganisationens Almindelige Råd vedrørende vedtagelse af en afgørelse om at forlænge en WTO-fritagelse, der giver udviklingslande, der er medlemmer, mulighed for at indrømme præferencetoldbehandling af produkter fra de mindst udviklede lande

50

 

*

Rådets Afgørelse (EU) 2019/1710 af 7. oktober 2019 om beskikkelse af tre medlemmer af og tre suppleanter til Regionsudvalget efter indstilling fra Kongeriget Spanien

52

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2019/1711 af 7. oktober 2019 om beskikkelse af to medlemmer af og tre suppleanter til Regionsudvalget efter indstilling fra Kongeriget Spanien

54

 

*

Kommissionens afgørelse (EU) 2019/1712 af 20. juli 2018 om Slovakiets statslån SA.29198 - (2010/C) (ex 2009/NN) til Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. (ZSSK Cargo) (meddelt under nummer C(2019) 4723)  ( 1 )

56

 

*

Kommissionens Gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1713 af 9. oktober 2019 om fastlæggelse af formatet for de oplysninger, medlemsstaterne skal stille til rådighed i forbindelse med rapportering om gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2193 (meddelt under nummer C(2019) 7133) ( 1 )

65

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Rådets afgørelse (FUSP) 2019/1672 af 4. oktober 2019 om en EU-aktion til støtte for De Forenede Nationers verificerings- og inspektionsmekanisme i Yemen ( EUT L 256 af 7.10.2019 )

69

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top