EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:259:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 259, 10. oktober 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 259

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

62. årgang
10. oktober 2019


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/1689 af 29. maj 2019 om berigtigelse af den rumænske udgave af delegeret forordning (EU) 2018/1229 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 909/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende afviklingsdisciplin ( 1 )

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1690 af 9. oktober 2019 om fornyelse af godkendelsen af aktivstoffet alpha-cypermethrin, som kandidat til substitution, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ( 1 )

2

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2019/1691 af 9. oktober 2019 om ændring af bilag V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) ( 1 )

9

 

*

Kommissionens Gennemførelsesforordning (EU) 2019/1692 af 9. oktober 2019 om anvendelsen af visse bestemmelser vedrørende registrering og datadeling i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 efter udløbet af den endelige frist for registrering af indfasningsstoffer ( 1 )

12

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1693 af 9. oktober 2019 om indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af hjul af stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina

15

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets Afgørelse (EU) 2019/1694 af 4. oktober 2019 om beskikkelse af en suppleant til Regionsudvalget efter indstilling fra Ungarn

58

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2019/1695 af 4. oktober 2019 om beskikkelse af fire medlemmer af og fem suppleanter til Regionsudvalget efter indstilling fra Kongeriget Nederlandene

59

 

*

Rådets Afgørelse (EU) 2019/1696 af 4. oktober 2019 om beskikkelse af et medlem af og fem suppleanter til Regionsudvalget efter indstilling fra Kongeriget Spanien

61

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1697 af 7. oktober 2019 om Irlands elektroniske udveksling af oplysninger fra køretøjsregistre

63

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1698 af 9. oktober 2019 om europæiske standarder for produkter, der er udarbejdet til støtte for Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF om produktsikkerhed i almindelighed ( 1 )

65

 

 

III   Andre retsakter

 

 

DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

 

*

Efta-Tilsynsmyndighedens Delegerede Afgørelse Nr. 42/19/COL af 17. juni 2019 om at fritage drift af offentlig bustransport i Norge fra anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU [2019/…]

75

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1688 af 8. oktober 2019 om indførelse af en endelig antidumpingtold og endeligopkrævning af den midlertidige told på importen af blandinger af urinstof og ammoniumnitrat med oprindelse i Rusland, Trinidadog Tobago samt Amerikas Forenede Stater ( EUT L 258 af 9.10.2019 )

86

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top