Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:257:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 257, 8. oktober 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 257

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

62. årgang
8. oktober 2019


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/1673 af 23. juli 2019 om erstatning af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/788 om det europæiske borgerinitiativ

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1674 af 27. september 2019 om godkendelse af en væsentlig ændring af varespecifikationen for en betegnelse, der er opført i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser »Beurre d'Isigny« (BOB)

4

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1675 af 4. oktober 2019 om fornyelse af godkendelsen af aktivstoffet Verticillium albo-atrum stamme WCS850 som et lavrisikostof, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ( 1 )

6

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2019/1676 af 7. oktober 2019 om berigtigelse af visse sprogudgaver af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 om fødevaretilsætningsstoffer ( 1 )

11

 

*

Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) 2019/1677 af 27. september 2019 om ændring af forordning (EU) nr. 1333/2014 om pengemarkedsstatistik (ECB/2019/29)

18

 

 

AFGØRELSER

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1678 af 4. oktober 2019 om ændring af beslutning 2009/821/EF for så vidt angår listerne over grænsekontrolsteder og veterinærenheder i Traces (meddelt under nummer C(2019) 7067) ( 1 )

21

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1679 af 4. oktober 2019 om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater (meddelt under nummer C(2019) 7246)  ( 1 )

25

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1680 af 7. oktober 2019 om berigtigelse af den tjekkiske udgave af gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/436 om harmoniserede standarder for maskiner, der er udarbejdet til støtte for Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF

47

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top