Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:195:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 195, 23. juli 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 195

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

62. årgang
23. juli 2019


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Meddelelse om ikrafttrædelsen af partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko, den tilhørende gennemførelsesprotokol og den brevveksling, der ledsager aftalen

1

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1248 af 22. juli 2019 om foranstaltninger, der tager sigte på at mindske en alvorlig trussel mod bevarelsen af bestanden af torsk (Gadus morhua) i den østlige del af Østersøen

2

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1249 af 22. juli 2019 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 669/2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår en mere intensiv offentlig kontrol af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse ( 1 )

5

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1250 af 22. juli 2019 om at gøre importen af visse rør af duktilt støbejern (også kendt som kuglegrafitstøbejern) med oprindelse i Indien til genstand for registrering som følge af genoptagelsen af undersøgelsen med henblik på gennemførelse af dommene af 10. april 2019 i sag T-300/16 og T-301/16 vedrørende gennemførelsesforordning (EU) 2016/387 og (EU) 2016/388 om indførelse af en endelig udligningstold og en endelig antidumpingtold på importen af rør af duktilt støbejern (også kendt som kuglegrafitstøbejern) med oprindelse i Indien

13

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2019/1251 af 15. juli 2019 om den holdning, som på Den Europæiske Unions vegne skal indtages i Det Internationale Sukkerråd til forlængelsen af den internationale sukkeroverenskomst af 1992

18

 

*

Kommissionens afgørelse (EU) 2019/1252 af 19. september 2018 om de forhåndstilsagn SA.38945 (2015/C) (ex 2015/NN) (ex 2014/CP), som Luxembourg har givet McDonald's Europe (meddelt under nummer C(2018) 6076)  ( 1 )

20

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1253 af 22. juli 2019 om et pilotprojekt til gennemførelse af bestemmelserne om administrativt samarbejde i Rådets beslutning 2001/470/EF om oprettelse af et europæisk retligt netværk på det civil- og handelsretlige område ved hjælp af informationssystemet for det indre marked

40

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1254 af 22. juli 2019 om harmoniserede standarder om sikkerhedskrav til legetøj, der er udarbejdet til støtte for Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/48/EF

43

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til regulativ nr. 73 fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (FN/ECE) — Ensartede forskrifter for godkendelse af I. Køretøjer for så vidt angår deres sideafskærmningsanordninger (LPD) — II. Sideafskærmningsanordninger (LPD) — III. Køretøjer for så vidt angår montering af LPD'er af en type, der er godkendt i henhold til del II af dette regulativ ( EUT L 122 af 8.5.2012 )

47

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top