EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:180:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 180, 4. juli 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 180

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

62. årgang
4. juli 2019


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Meddelelse om ikrafttrædelse af lufttransportaftalen mellem Canada og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater

1

 

*

Meddelelse om ikrafttrædelse af protokollen om ændring af lufttransportaftalen mellem Canada og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

2

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1137 af 3. juli 2019 om fornyelse af godkendelsen af aktivstoffet dimethenamid-p, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ( 1 )

3

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1138 af 3. juli 2019 om godkendelse af aktivstoffet florpyrauxifen-benzyl, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ( 1 )

8

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1139 af 3. juli 2019 om ændring af forordning (EF) nr. 2074/2005 for så vidt angår offentlig kontrol af animalske fødevarer i forbindelse med krav vedrørende information om fødevarekæden og fiskevarer, henvisningen til anerkendte analysemetoder for marine biotoksiner og analysemetoder for rå mælk og varmebehandlet komælk ( 1 )

12

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1140 af 3. juli 2019 om fastlæggelse af modeller for udarbejdelse af de kontrolrapporter og årlige revisionsberetninger vedrørende finansielle instrumenter, der gennemføres af EIB og andre internationale finansielle institutioner, hvori en medlemsstat er aktionær, i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013

15

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1141 af 3. juli 2019 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1210/2003 om visse specifikke restriktioner i de økonomiske og finansielle forbindelser med Irak

20

 

 

RETSAKTER VEDTAGET AF ORGANER OPRETTET VED INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Afgørelse nr. 1/2019 truffet af Landtransportudvalget Fællesskabet/Schweiz af 7. juni 2019 om ændring af bilag 1 til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om godstransport og personbefordring med jernbane og ad landevej [2019/1142]

22

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top