EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:175:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 175, 28. juni 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 175

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

62. årgang
28. juni 2019


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2019/1096 af 25. juni 2019 om undertegnelse på Unionens vegne af investeringsbeskyttelsesaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Den Socialistiske Republik Vietnam på den anden side

1

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EU) 2019/1097 af 26. juni 2019 om ændring af forordning (EU) 2019/124, for så vidt angår visse fiskerimuligheder

3

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1098 af 26. juni 2019 om ændring af forordning (EF) nr. 1484/95 for så vidt angår fastsættelse af repræsentative priser for fjerkrækød og æg samt ægalbumin

11

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1099 af 27. juni 2019 om ændring af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 412/2013 om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af bordservice og køkkenartikler af keramisk materiale med oprindelse i Folkerepublikken Kina

14

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1100 af 27. juni 2019 om ikke at forny godkendelsen af aktivstoffet desmedipham, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ( 1 )

17

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1101 af 27. juni 2019 om fornyelse af godkendelsen af aktivstoffet tolclofos-methyl, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ( 1 )

20

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2019/1102 af 27. juni 2019 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2003/2003 om gødninger med henblik på tilpasning af bilag I og IV ( 1 )

25

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1103 af 27. juni 2019 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1210/2003 om visse specifikke restriktioner i de økonomiske og finansielle forbindelser med Irak

31

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2019/1104 af 25. juni 2019 om ændring af afgørelse (EU) 2015/116 om beskikkelse af medlemmer af og suppleanter til Regionsudvalget for perioden fra den 26. januar 2015 til den 25. januar 2020

33

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2019/1105 af 25. juni 2019 om beskikkelse af en suppleant til Regionsudvalget efter indstilling fra Den Italienske Republik

35

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2019/1106 af 25. juni 2019 om beskikkelse af et medlem af Regionsudvalget efter indstilling fra Den Italienske Republik

36

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2019/1107 af 25. juni 2019 om beskikkelse af en suppleant til Regionsudvalget efter indstilling fra Kongeriget Spanien

37

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2019/1108 af 27. juni 2019 om ændring af afgørelse 2014/512/FUSP om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine

38

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1109 af 27. juni 2019 om afslutning af proceduren vedrørende importen af svejsede rør og hule profiler med kvadratisk eller rektangulært tværsnit, af jern (bortset fra støbejern) eller stål (bortset fra rustfrit stål), med oprindelse i Republikken Nordmakedonien, Rusland og Tyrkiet

39

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1110 af 27. juni 2019 om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater (meddelt under nummer C(2019) 4976)  ( 1 )

52

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 810/2009 af 13. juli 2009 om en fællesskabskodeks for visa (visumkodeks) ( EUT L 243 af 15.9.2009 )

83

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top