EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:160:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 160, 18. juni 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 160

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

62. årgang
18. juni 2019


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EU) 2019/985 af 17. juni 2019 om ophævelse af forordning (EU) 2018/1001 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Republikken Maldiverne

1

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/986 af 7. marts 2019 om ændring af bilag I og II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 510/2011 for så vidt angår overvågningen af CO2-emissionerne fra nye lette erhvervskøretøjer, der er typegodkendt ved en etapevis typegodkendelsesproces ( 1 )

3

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/987 af 29. maj 2019 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 293/2012 for så vidt angår overvågningen af CO2-emissionerne fra nye lette erhvervskøretøjer, der er typegodkendt ved en etapevis typegodkendelsesproces

8

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2019/988 af 17. juni 2019 om berigtigelse af den franske udgave af forordning (EU) nr. 10/2011 om plastmaterialer og -genstande bestemt til kontakt med fødevarer ( 1 )

10

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/989 af 17. juni 2019 om ikke at forny godkendelsen af aktivstoffet chlorpropham, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ( 1 )

11

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens gennemførelsesdirektiv (EU) 2019/990 af 17. juni 2019 om ændring af listen over slægter og arter i artikel 2, stk. 1, litra b), i Rådets direktiv 2002/55/EF, i bilag II til Rådets direktiv 2008/72/EF og i bilaget til Kommissionens direktiv 93/61/EØF ( 1 )

14

 

 

AFGØRELSER

 

*

Europa-Parlamentets afgørelse (EU) 2019/991 af 16. januar 2019 om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2016

23

 

*

Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse (FUSP) 2019/992 af 4. juni 2019 om udnævnelse af missionschefen for Den Europæiske Unions rådgivende mission om reform af den civile sikkerhedssektor Ukraine (EUAM Ukraine) (EUAM Ukraine/1/2019)

24

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2019/993 af 17. juni 2019 om ophævelse af afgørelse (FUSP) 2018/1006 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Republikken Maldiverne

25

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/994 af 17. juni 2019 om forlængelse af godkendelsen af etofenprox til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 8 ( 1 )

26

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/995 af 17. juni 2019 om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2323 om den europæiske liste over skibsophugningsanlæg i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1257/2013 om ophugning af skibe ( 1 )

28

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top