Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:140:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 140, 28. maj 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 140

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

62. årgang
28. maj 2019


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2019/855 af 27. maj 2019 om gennemførelse af forordning (EU) nr. 267/2012 om restriktive foranstaltninger over for Iran

1

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/856 af 26. februar 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF for så vidt angår anvendelsen af innovationsfonden ( 1 )

6

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/857 af 27. maj 2019 om fornyelse af godkendelsen af Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 som tilsætningsstof til foder til malkefår og malkegeder og om ophævelse af forordning (EF) nr. 226/2007 (indehaver af godkendelsen er Danstar Ferment AG repræsenteret ved Lallemand SAS) ( 1 )

18

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2019/858 af 14. maj 2019 om den holdning, som på Den Europæiske Unions vegne skal indtages i partsmødet for fiskeriaftalen for det sydlige Indiske Ocean (SIOFA), og om ophævelse af afgørelsen af 12. juni 2017 om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på Unionens vegne i SIOFA's partsmøde

21

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2019/859 af 14. maj 2019 om den holdning, som på Den Europæiske Unions vegne skal indtages i Den Regionale Fiskeriforvaltningsorganisation for det Sydlige Stillehav (SPRFMO), og om ophævelse af afgørelsen af 12. juni 2017 om fastlæggelse af den holdning, som Unionen skal indtage i SPRFMO

27

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2019/860 af 14. maj 2019 om den holdning, som på Den Europæiske Unions vegne skal indtages i Kommissionen for Tunfisk i Det Indiske Ocean (IOTC), og om ophævelse af afgørelsen af 19. maj 2014 om den holdning, som skal indtages på Unionens vegne i IOTC

33

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2019/861 af 14. maj 2019 om den holdning, som på Den Europæiske Unions vegne skal indtages i Organisationen for Fiskeriet i det Sydøstlige Atlanterhav (SEAFO), og om ophævelse af afgørelsen af 12. juni 2014 om den holdning, som skal indtages på Unionens vegne i SEAFO

38

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2019/862 af 14. maj 2019 om den holdning, som på Den Europæiske Unions vegne skal indtages i Fiskerikommissionen for det Vestlige og Centrale Stillehav (WCPFC), og om ophævelse af afgørelsen af 12. juni 2014 om den holdning, som skal indtages på Unionens vegne i WCPFC til bevarelse og forvaltning af stærkt vandrende fiskebestande

44

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2019/863 af 14. maj 2019 om den holdning, som på Den Europæiske Unions vegne skal indtages i Organisationen for Fiskeriet i det Nordvestlige Atlanterhav (NAFO), og om ophævelse af afgørelsen af 26. maj 2014 om den holdning, som skal indtages på Unionens vegne i NAFO

49

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2019/864 af 14. maj 2019 om den holdning, som på Den Europæiske Unions vegne skal indtages i Organisationen til Bevarelse af Laksebestanden i Nordatlanten (NASCO), og om ophævelse af afgørelsen af 26. maj 2014 om den holdning, som skal indtages på Unionens vegne i NASCO

54

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2019/865 af 14. maj 2019 om den holdning, som på Den Europæiske Unions vegne skal indtages i Kommissionen for Fiskeriet i det Nordøstlige Atlanterhav (NEAFC), og om ophævelse af afgørelsen af 26. maj 2014 om den holdning, som skal indtages på Unionens vegne i NEAFC

60

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2019/866 af 14. maj 2019 om den holdning, som på Den Europæiske Unions vegne skal indtages på den årlige konference for parterne i konventionen om bevarelse og forvaltning af sejbestandene i det centrale Beringshav, og om ophævelse af afgørelsen af 12. juni 2017 om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på Unionens vegne på den nævnte årlige konference

66

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2019/867 af 14. maj 2019 om den holdning, som på Den Europæiske Unions vegne skal indtages i Kommissionen for Bevarelse af de Marine Levende Ressourcer i Antarktis (CCAMLR), og om ophævelse af afgørelsen af 24. juni 2014 om den holdning, som skal indtages på Unionens vegne i CCAMLR

72

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2019/868 af 14. maj 2019 om den holdning, som på Den Europæiske Unions vegne skal indtages i Den Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet (ICCAT), og om ophævelse af afgørelsen af 8. juli 2014 om den holdning, som skal indtages på Unionens vegne i ICCAT

78

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2019/869 af 14. maj 2019 om den holdning, som på Den Europæiske Unions vegne skal indtages i Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet (GFCM), og om ophævelse af afgørelsen af 19. maj 2014 om den holdning, som skal indtages på Unionens vegne i GFCM

84

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2019/870 af 27. maj 2019 om ændring af afgørelse 2010/413/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Iran

90

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/871 af 26. marts 2019 om afslutning af regnskaberne for betalingsorganerne i Det Forenede Kongerige vedrørende de udgifter for regnskabsåret 2018, der finansieres af Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) (meddelt under nummer C(2019) 2357)

94

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/872 af 26. marts 2019 om afslutning af regnskaberne for betalingsorganerne i Det Forenede Kongerige vedrørende de udgifter for regnskabsåret 2018, der finansieres af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) (meddelt under nummer C(2019) 2358)

98

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/873 af 22. maj 2019 om afslutning af regnskaberne for medlemsstaternes betalingsorganer vedrørende de udgifter for regnskabsåret 2018, der finansieres af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) (meddelt under nummer C(2019) 3817)

103

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/874 af 22. maj 2019 om afslutning af regnskaberne for medlemsstaternes betalingsorganer vedrørende de udgifter for regnskabsåret 2018, der finansieres af Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) (meddelt under nummer C(2019) 3820)

115

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/875 af 27. maj 2019 om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater (meddelt under nummer C(2019) 4045)  ( 1 )

123

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top