EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:115:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 115, 2. maj 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 115

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

62. årgang
2. maj 2019


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Erklæring forelagt for sekretariatet for energichartertraktaten i henhold til energichartertraktatens artikel 26, stk. 3, litra b), nr. ii), der erstatter den erklæring, som blev fremsat den 17. november 1997 på De Europæiske Fællesskabers vegne

1

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2019/680 af 30. april 2019 om ændring af bilag VI til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter ( 1 )

3

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2019/681 af 30. april 2019 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter ( 1 )

5

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2019/682 af 9. april 2019 om bemyndigelse til medlemsstaterne til i Den Europæiske Unions interesse at ratificere protokollen om ændring af Europarådets konvention om beskyttelse af det enkelte menneske i forbindelse med elektronisk databehandling af personoplysninger

7

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2019/683 af 9. april 2019 om bemyndigelse af medlemsstaterne til i Den Europæiske Unions interesse at blive parter i Europarådets konvention om en integreret tilgang til tryghed, sikkerhed og service i forbindelse med fodboldkampe og andre sportsbegivenheder (CETS nr. 218)

9

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/684 af 25. april 2019 om anerkendelse af Japans retlige, tilsynsmæssige og håndhævelsesmæssige rammer for derivattransaktioner under tilsyn af Japan Financial Services Agency som værende ækvivalente med kravene vedrørende værdiansættelse, tvistbilæggelse og marginer i artikel 11 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre ( 1 )

11

 

*

Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2019/685 af 18. april 2019 om det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer for 2019 (ECB/2019/10)

16

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top