Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:103:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 103, 12. april 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 103

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

62. årgang
12. april 2019


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2019/593 af 8. april 2019 om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen om oprettelse af den internationale EU-LAC-fond

1

 

*

Aftale om oprettelse af den internationale EU-LAC-fond

3

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/594 af 8. april 2019 om godkendelse af en væsentlig ændring af varespecifikationen for en betegnelse, der er opført i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (»Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale« (BGB))

21

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/595 af 11. april 2019 om ændring af forordning (EF) nr. 1635/2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 737/90 på grund af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Unionen ( 1 )

22

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/596 af 11. april 2019 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1210/2003 om visse specifikke restriktioner i de økonomiske og finansielle forbindelser med Irak

24

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2019/597 af 9. april 2019 om nedsættelse af en vismandsgruppe på højt plan vedrørende den europæiske finansielle udviklingsstruktur

26

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/598 af 9. april 2019 om overgangsbestemmelser for udpegelsen af de europæiske anklagere for og under den første mandatperiode som fastsat i artikel 16, stk. 4, i forordning (EU) 2017/1939

29

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/599 af 11. april 2019 om ændring af bilaget til beslutning 2007/453/EF for så vidt angår BSE-status for Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland og dets kronbesiddelser (meddelt under nummer C(2019) 2830)  ( 1 )

31

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/600 af 11. april 2019 om ændring af afgørelse 2011/163/EU om godkendelse af planer forelagt af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland og dets kronbesiddelser i overensstemmelse med artikel 29 i Rådets direktiv 96/23/EF (meddelt under nummer C(2019) 2831)  ( 1 )

35

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/601 af 11. april 2019 om ændring af bilag I til gennemførelsesafgørelse 2011/630/EU for så vidt angår opførelse af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland og visse af dets kronbesiddelser på listen over tredjelande eller dele deraf, som er godkendt med hensyn til indførsel i Unionen af tyresæd (meddelt under nummer C(2019) 2832)  ( 1 )

38

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/602 af 11. april 2019 om ændring af bilag I til beslutning 2006/168/EF for så vidt angår opførelse af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland og visse af dets kronbesiddelser på listen over tredjelande, som er godkendt med hensyn til indførsel i Den Europæiske Union af kvægembryoner (meddelt under nummer C(2019) 2833)  ( 1 )

41

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/603 af 11. april 2019 om ændring af bilagene til beslutning 2006/766/EF for så vidt angår opførelse af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland og visse af dets kronbesiddelser på listerne over tredjelande og områder, som er godkendt med hensyn til indførsel i Unionen af toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr, havsnegle og fiskevarer (meddelt under nummer C(2019) 2834)  ( 1 )

44

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/604 af 11. april 2019 om ændring af bilag I og III til afgørelse 2010/472/EU for så vidt angår opførelse af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland og visse af dets kronbesiddelser på listerne over tredjelande eller dele deraf, som er godkendt med hensyn til indførsel i Unionen af sæd, æg og embryoner fra fåre- og gedearter (meddelt under nummer C(2019) 2838)  ( 1 )

47

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/605 af 11. april 2019 om ændring af bilag II til beslutning 2007/777/EF for så vidt angår opførelse af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland og visse af dets kronbesiddelser på listen over tredjelande eller dele deraf, som er godkendt med hensyn til indførsel i Unionen af visse kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme til konsum (meddelt under nummer C(2019) 2840)  ( 1 )

50

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/606 af 11. april 2019 om ændring af bilag I til afgørelse 2012/137/EU for så vidt angår opførelse af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland og visse af dets kronbesiddelser på listerne over tredjelande eller dele deraf, som er godkendt med hensyn til indførsel i Unionen af ornesæd (meddelt under nummer C(2019) 2841)  ( 1 )

53

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/607 af 11. april 2019 om ændring af beslutning 2009/821/EF for så vidt angår listerne over grænsekontrolsteder og veterinærenheder i Traces (meddelt under nummer C(2019) 2900)  ( 1 )

56

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/1922 af 10. oktober 2018 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse ( EUT L 319 af 14.12.2018 )

60

 

*

Berigtigelse til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/461 af 30. januar 2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2016/522 for så vidt angår undtagelsen for Bank of England og United Kingdom Debt Management Office fra anvendelsesområdet for Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 ( EUT L 80 af 22.3.2019 )

61

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top