EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:099:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 99, 10. april 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 99

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

62. årgang
10. april 2019


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2019/563 af 8. april 2019 om indgåelse på Unionens vegne af ændring 1 til samarbejdsmemorandum NAT-I-9406 mellem Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union

1

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/564 af 28. marts 2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2016/2251 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår den dato, indtil hvilken modparterne fortsat kan anvende deres risikostyringsprocedurer for visse OTC-derivataftaler, der ikke cleares af en central modpart ( 1 )

3

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/565 af 28. marts 2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2205, delegeret forordning (EU) 2016/592 og delegeret forordning (EU) 2016/1178 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår den dato, på hvilken clearingforpligtelsen træder i kraft for visse aftaletyper ( 1 )

6

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/566 af 9. april 2019 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse rørfittings med oprindelse i Den Russiske Føderation, Republikken Korea og Malaysia efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036 og om afslutning af undersøgelsen vedrørende importen af samme vare med oprindelse i Republikken Tyrkiet

9

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/567 af 9. april 2019 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1210/2003 om visse specifikke restriktioner i de økonomiske og finansielle forbindelser med Irak

36

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/568 af 8. april 2019 om udnævnelse af et medlem af Den Fælles Afviklingsinstans

38

 

*

Kommissionens afgørelse (EU) 2019/569 af 3. april 2019 om forslaget til borgerinitiativ »Respekt for retsstatsprincippet i EU« (meddelt under nummer C(2019) 2314)

39

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/570 af 8. april 2019 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1313/2013/EU for så vidt angår rescEU-kapaciteter og om ændring af Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/762/EU (meddelt under nummer C(2019) 2644)  ( 1 )

41

 

*

Afgørelse (EU) 2019/571 truffet af Den Fælles Afviklingsinstans af 28. marts 2019 om decharge for budgettets gennemførelse og om regnskabsafslutningen i Den Fælles Afviklingsinstans for regnskabsåret 2017 (SRB/PS/2019/02)

46

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til aftale om oprettelse af den internationale EU-LAC-fond ( EUT L 288 af 22.10.2016 )

47

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top