EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:080:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 80, 22. marts 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 80

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

62. årgang
22. marts 2019


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2019/459 af 21. marts 2019 om gennemførelse af forordning (EU) nr. 270/2011 om restriktive foranstaltninger over for visse personer, enheder og organer på baggrund af situationen i Egypten

1

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/460 af 30. januar 2019 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår oversigten over undtagne enheder ( 1 )

8

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/461 af 30. januar 2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2016/522 for så vidt angår undtagelsen for Bank of England og United Kingdom Debt Management Office fra anvendelsesområdet for Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 ( 1 )

10

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/462 af 30. januar 2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/1799 for så vidt angår fritagelsen for Bank of England fra kravene om før- og efterhandelsgennemsigtighed i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 ( 1 )

13

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/463 af 30. januar 2019 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2365 for så vidt angår listen over undtagne enheder ( 1 )

16

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/464 af 21. marts 2019 om indledning af en undersøgelse vedrørende den mulige omgåelse af antidumpingforanstaltningerne, som blev indført ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 412/2013 på importen af bordservice og køkkenartikler af keramisk materiale med oprindelse i Folkerepublikken Kina, og at gøre denne import til genstand for registrering

18

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/465 af 21. marts 2019 om minimumssalgsprisen for skummetmælkspulver i forbindelse med den 34. dellicitation i den licitationsprocedure, der blev indledt ved gennemførelsesforordning (EU) 2016/2080

25

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2019/466 af 18. marts 2019 om den holdning, som på Den Europæiske Unions vegne skal indtages i Associeringsrådet, som er nedsat ved associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side, med hensyn til ændring af bilag XXVII til nævnte aftale

26

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2019/467 af 21. marts 2019 om ændring af afgørelse 2011/173/FUSP om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Bosnien-Hercegovina

39

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2019/468 af 21. marts 2019 om ændring af afgørelse 2011/172/FUSP om restriktive foranstaltninger over for visse personer, enheder og organer på baggrund af situationen i Egypten

40

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/469 af 20. marts 2019 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2014/909/EU for så vidt angår anvendelsesperioden for beskyttelsesforanstaltningerne over for lille stadebille i Italien (meddelt under nummer C(2019) 2044)  ( 1 )

47

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/470 af 20. marts 2019 om ophævelse af beslutning 2005/779/EF om dyresundhedsforanstaltninger til beskyttelse mod smitsomt blæreudslet hos svin i Italien (meddelt under nummer C(2019) 2045)  ( 1 )

49

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/471 af 20. marts 2019 om godkendelse af planen for udryddelse af afrikansk svinepest hos vildtlevende svin i visse områder i Ungarn (meddelt under nummer C(2019) 2073)  ( 1 )

50

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top