EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:067:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 67, 7. marts 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 67

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

62. årgang
7. marts 2019


Indhold

 

I   Lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

BUDGETTER

 

*

Endelig vedtagelse (EU, Euratom) 2019/333 af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019

1

Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette budgetdokument udtrykt i euro.

Enhver af de indtægter, der er omhandlet i artikel 21, stk. 2 og 3, i finansforordningen, og som er opført under afsnit 5 og 6 i indtægtsoversigten, kan føre til, at der opføres supplerende bevillinger under de budgetposter, hvorover den oprindelige udgift, der har ført til den pågældende indtægt, blev afholdt.

Tallene i rubrikken »gennemførelse« omfatter alle godkendte bevillinger, inkl. budgetbevillinger, ekstrabevillinger og øremærkede indtægter.

Budgetanmærkninger er kun gennemførlige, for så vidt at de ikke ændrer eller udvider anvendelsesområdet for et eksisterende retsgrundlag eller påvirker institutionernes administrative uafhængighed, og såfremt de kan dækkes af de disponible ressourcer (som angivet i bilaget til brevet om gennemførelsesmulighederne dateret den 28. oktober 2015).

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top