EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:323:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 323, 19. december 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 323

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

61. årgang
19. december 2018


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/2016 af 18. december 2018 om tilladelse til markedsføring af afskallede kerner af Digitaria exilis som en traditionel fødevare fra et tredjeland i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 ( 1 )

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/2017 af 18. december 2018 om tilladelse til markedsføring af sirup fra Sorghum bicolor (L.) Moench som en traditionel fødevare fra et tredjeland i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 ( 1 )

4

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/2018 af 18. december 2018 om særlige regler om den procedure, der skal følges for at udarbejde den risikovurdering af højrisikoplanter, -planteprodukter og andre -objekter, som er omhandlet i artikel 42, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/2031

7

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/2019 af 18. december 2018 om oprettelse af en midlertidig liste over højrisikoplanter, -planteprodukter eller andre -objekter, jf. artikel 42 i forordning (EU) 2016/2031, og en liste over planter, for hvilke der ikke kræves plantesundhedscertifikater ved indførelse på Unionens område, jf. artikel 73 i nævnte forordning

10

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2018/2020 af 4. december 2018 om konstatering af, at Rumænien ikke har truffet nogen virkningsfulde foranstaltninger som reaktion på Rådets henstilling af 22. juni 2018

16

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/2021 af 17. december 2018 om ændring af Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/348 om overensstemmelsen mellem visse mål for det centrale præstationsområde »omkostningseffektivitet« i de ændrede planer for nationale eller funktionelle luftrumsblokke forelagt af Portugal og Rumænien (meddelt under nummer C(2018) 8489)  ( 1 )

18

 

*

Kommissionens afgørelse (EU) 2018/2022 af 17. december 2018 om udarbejdelse af en liste over kvalificerede eksperter til klagenævnene ved Den Europæiske Unions Jernbaneagentur (meddelt under nummer C(2018) 8561)

29

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/2023 af 17. december 2018 om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/1984 om fastsættelse, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 om fluorholdige drivhusgasser, af referenceværdier for perioden 30. marts 2019 til 31. december 2020 for producenter eller importører, der er etableret i Det Forenede Kongerige, og som fra den 1. januar 2015 lovligt har markedsført hydrofluorcarboner som indberettet i medfør af nævnte forordning (meddelt under nummer C(2018) 8801)

32

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top